Prof.Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak

foto Prof.Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak
bron: Website SP, Bas Stoffelsen, CC BY-NC-ND 3.0 NL
Source: Parlement.com.

Energieke, strijdbare en debatvaardige Brabantse SP-politicus; eerst drie jaar in de Eerste Kamer en daarna, vanaf 2006, ruim veertien jaar in de Tweede Kamer. Was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en daarna directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP, waarvan hij later voorzitter werd. Als Kamerlid woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, constitutionele zaken, koninklijk huis, kiesrecht, beloning ambtsdragers, werkwijze van de Kamer, Koninkrijksaangelegenheden en veiligheid. Was tevens lid van het Presidium i. Bracht in 2016 een wet over bescherming van klokkenluiders tot stand en had in 2020 succes met een voorstel in eerste lezing over het correctief referendum. Sinds 1 april 2021 is hij hoogleraar 'Erasmiaanse waarden' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde eerder op een studie over het 19-eeuwse conservatisme.

SP
in de periode 2003-2021: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Antonius Adrianus Gerardus Maria (Ronald)

2.

Personal data

Place and date of birth
Hilvarenbeek, 30 October 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
SP (Socialistische Partij), from 1 April 2000

4.

Main functions and occupations

  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 29 November 2006
  • directeur wetenschappelijk bureau van de SP, from 2003 until 22 November 2006
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 31 March 2021
  • bijzonder hoogleraar 'Erasmiaanse waarden', Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1 April 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/6)
  • lid begeleidingscommissie SCP (Sociaal-Cultureel Planbureau), from January 2005 until December 2006
  • adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing), from February 2006 until October 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
  • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 November 2017 until December 2018
  • ondervoorzitter parlementaire ondervragingscommissie Ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 July 2019 until 3 February 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/10)
  • Diende in 2019 een initiatiefwetsvoorstel over een voorstel in eerste lezing tot opneming van een bindend correctief referendum in de Grondwet. Dit voorstel werd in 2021 aanvaard. (35.129)
  • Diende in 2021 een initiatiefwetsvoorstel voor de tweede lezing van de Grondwetsherziening over het correctief referendum. De verdediging van het voorstel werd in 2021 overgenomen door Renske Leijten. (35.729)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.