W. (Ineke) van Gent

foto W. (Ineke) van Gent
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Groningse vakbondsvrouw die veertien jaar een spreek- en strijdvaardig lid van de GroenLinks-Tweede Kamerfractie was. Kwam uit de kring van de PSP i en is overtuigd republikein. In de FNV was zij regiohoofd van de regio Noord (Friesland, Groningen en Drenthe) en daarnaast negen jaar gemeenteraadslid in Groningen. In de Tweede Kamer hield zij zich onder meer bezig met arbeid en zorg, emancipatie, verkeer, binnenlands bestuur en koninkrijksrelaties. Verder was zij vicefractievoorzitter, lid van het Kamerpresidium en voorzitter van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Was in 2013-2017 regiodirecteur Noord bij de Nederlandse Spoorwegen en is nu burgemeester van Schiermonnikoog.

GroenLinks
in de periode 1998-2012: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Wilhelmina (Ineke)

Place and date of birth
Arnhem, 21 June 1957

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PSP (Pacifistisch Socialistische Partij), until 27 January 1991
 • GroenLinks (sinds 2023 tevens lid PvdA)

3.

Main functions and occupations

 • sociaal adviseur Gemeentelijk huisvestingsbureau, gemeente Groningen, from 1982 until 1985
 • lid gemeenteraad van Groningen, from 4 September 1985 until 12 April 1994 (in 1985-1986 voor de PSP)
 • districtshoofd FNV, regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe), from 16 October 1994 until May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 20 September 2012
 • directeur regio Noordoost, Nederlandse Spoorwegen, from 15 February 2013 until September 2017
 • burgemeester van Schiermonnikoog, from 26 September 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Lefier
 • voorzitter Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, from 3 June 2022

Previous (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht onderzoeks- en adviesbureau CMO Stamm (in de provincies Groningen en Drenthe)
 • informateur collegeonderhandelingen gemeente Groningen, from 29 November 2018 until 11 December 2018 (na herindelingsverkiezingen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 17 November 2010 until 20 September 2012
 • lid Tijdelijke Commissie Huizenprijzen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 April 2012 until 20 September 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/18)
 • Diende in 2011 samen met Eddy van Hijum (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om de mogelijkheden voor flexibel werken uit te breiden (32.889)
 • Diende in 2011 samen met Sharon Gesthuizen (SP), Pauline Smeets (PvdA) en Elly Blanksma-van den Heuvel (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte (33.018)
 • Mede-ondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1993 kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks, maar kreeg slechts zes procent van de stemmen
 • Nam in november 2001 afstand van het eerder door haar fractie ingenomen standpunt steun te verlenen aan het militaire optreden tegen het Taliban-regime in Afghanistan
 • Werd in 2010 door het GroenLinks-congres alsnog op plaats vijf op de kandidatenlijst gezet, na een succesvolle campagne 'Zet Ien op Tien'. De kandidaatstellingscommissie had haar aanvankelijk niet bij de eerste elf van de lijst gezet.

Private life
 • Weigerde bij haar vertrek uit de Tweede Kamer de gebruikelijke koninklijke onderscheiding

Campaign trail
 • lijsttrekker GroenLinks, gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, 1990

9.

Publications

Publications
 • Gijs Herderscheé, "'Het debat wordt snel plat en persoonlijk in Den Haag'", De Volkskrant, 23 juli 2012
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.