Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen

foto Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen
bron: PvdA
Source: Parlement.com.

Haagse PvdA-bestuurder en politicus, die na acht jaar wethouderschap (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie) in de hofstad ruim zes jaar Tweede Kamerlid was. Voor zijn politieke loopbaan was hij negentien jaar ambtenaar bij de provincie Zuid-Holland. Als Kamerlid woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen, financiering partijen, normering inkomens) en Koninkrijksrelaties en in 2007-2010 voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. Zat verder een werkgroep voor die zich bezighield met de toekomst van de Jeugdzorg. Was een jaar fractiesecretaris en lid van het Kamerpresidium. Werd in 2013 voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag.

PvdA
in de periode 2007-2013: lid Tweede Kamer

1.

First names

Pierre Maria Michel (Pierre)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 5 October 1953

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1977

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheid en integratie) van 's-Gravenhage, from April 1998 until April 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 1 September 2013
 • voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan te 's-Gravenhage, from 1 September 2013 until 1 March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Platform Beta techniek, from September 2016
 • lid Raad van Commissarissen Stichting Stadsherstel te 's-Gravenhage, from November 2011

Previous (2/14)
 • lid Adviesgroep Delft Herstelt, from 1 September 2015
 • voorzitter Raad van Toezicht "Het Nationale Theater", from January 2017 until 1 January 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 March 2012 until 1 November 2011
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 September 2012 until 1 November 2012

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Wereldplein
 • ambassadeur Residentieclub van ADO-Den Haag

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Medeondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
 • Nam in 2012 de medeverdediging over van Anja Timmer van een door haar, Boris van der Ham (D66) en Naima Azough (GL) ingediend initiatiefwetsvoorstel tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (eerste lezing grondwetsherziening) (32.411)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Werkte toen hij scholier was alle vakanties in de tuinbouw

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.