33084 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel tot het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 november 2011 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Heijnen (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Gemeentewet te wijzigen ten einde het aantal raadsleden terug te brengen tot het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 14 november 2011, geleidende brief, nr. 1     KST330841
Geleidende brief
 
2 14 november 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330842
Voorstel van wet
 
2 14 november 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330843
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.