J.T. (Jakob) Vellenga

foto J.T. (Jakob) Vellenga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Fries en hervormd PvdA-Tweede Kamerlid. Oud-journalist en wethouder van Leeuwarden. Hield zich vooral bezig met sociale zaken, gemeentefinanciën, binnenlands bestuur en ouderenbeleid. Niet spectaculair, maar wel een gewaardeerd en gerespecteerd afgevaardigde. Werd tot zijn teleurstelling in 1979 door zijn fractie niet aangewezen als Tweede Kamervoorzitter als opvolger van Vondeling i. Verliet toen de politiek. Door zijn gevoel voor humor en lange gestalte de ideale figuur om op het Sinterklaasfeest in de Tweede Kamer de rol van Sint te spelen.

PvdA
in de periode 1965-1979: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Jakob Tiede (Jakob)

Place and date of birth
Leeuwarden, 2 September 1920

Place and date of death
Leeuwarden, 20 September 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 29 April 1950 until 6 July 1954
 • journalist dagblad "Het Vrije Volk" te Leeuwarden, from 1952 until 1953
 • wethouder (van armwezen, sociale zaken en personeelszaken) van Leeuwarden, from 1 September 1953 until 8 June 1965
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 3 July 1962 until 2 June 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1965 until 22 February 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 September 1968 until 28 August 1979

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "Tebel", from 1984 until 1991
 • voorzitter Nationaal Comité Europees Jaar van de Ouderen en Solidariteit tussen generaties 1993, from 1993 until 1994

Derived functions (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 January 1978 until 28 August 1979
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 March 1979 until 28 August 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken, pensioenen, financiën lagere overheden, binnenlandse zaken, Koninkrijksaangelegenheden en maatschappelijk werk (ouderenbeleid). Daarnaast regiovertegenwoordiger voor Friesland.
 • Was in de periode 1971-1972 woordvoerder volkshuisvesting

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Voltrok als ambtenaar van de burgerlijke stand in Leeuwarden meer dan 5000 huwelijken
 • Zijn vader stemde op de Hervormd-Gereformeerde Staatspartij

Anecdotes and citations
 • Op 5 december placht hij in de Tweede Kamer op te treden als Sinterklaas waarbij hij tal van collega's de oren waste.

Pseudonyms and nicknames
"de lange darm" (bijnaam in Leeuwarden)

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • "Parlement en gemeenteraad interessante combinatie. Raadslid-Kamerlid J.T. Vellenga zag Abram, Leeuwarder Courant, 5 september 1970
 • W. Slagter, "'Ik gaan in see / met Jee-Tee-Vee'. In memoriam J.T. Vellenga (1920-2012)", in Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 147

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.