Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen

foto Drs. P.M.M. (Pierre) Heijnen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Source: Parlement.com.

Haagse PvdA-bestuurder en politicus, die na acht jaar wethouderschap (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie) in de hofstad ruim zes jaar Tweede Kamerlid was. Voor zijn politieke loopbaan was hij negentien jaar ambtenaar bij de provincie Zuid-Holland. Als Kamerlid woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen, financiering partijen, normering inkomens) en Koninkrijksrelaties en in 2007-2010 voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. Zat verder een werkgroep voor die zich bezighield met de toekomst van de Jeugdzorg. Was een jaar fractiesecretaris en lid van het Kamerpresidium. Werd in 2013 voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag.

PvdA
in de periode 2007-2013: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Pierre Maria Michel (Pierre)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 5 October 1953

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1977

3.

Main functions and occupations

 • projectleider, provincie Zuid-Holland, from 1991 until 1993
 • hoofd bureau economisch beleid in de regio Rijnmond en Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, from 1993 until 1998
 • wethouder (van onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheid en integratie) van 's-Gravenhage, from April 1998 until April 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 2007 until 1 September 2013
 • voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan te 's-Gravenhage, from 1 September 2013 until 1 March 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Amare, from January 2021
 • liud Raad van Advies Sectorraad Praktijkonderwijs, from 1 March 2023

Previous (2/20)
 • lid Raad van Advies Kunstmuseum, from March 2020 until March 2023
 • voorzitter Alliantie Onderwijs Nationaal Programma Den Haag Zuid-West, from April 2020 until April 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 21 March 2012 until 1 November 2011
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 September 2012 until 1 November 2012

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Wereldplein
 • ambassadeur Residentieclub van ADO-Den Haag

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Diende in 2011 een initiatiefwetsvoorstel in over het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur. Het wetsvoorstel werd in 2013 door de Eerste Kamer verworpen. (33.084)
 • Medeondertekenaar van een in 2012 door Ronald van Raak (SP) ingediend initiatiefwetsvoorstel over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). (33.258)
 • Nam in 2012 de medeverdediging over van Anja Timmer van een door haar, Boris van der Ham (D66) en Naima Azough (GL) ingediend initiatiefwetsvoorstel tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (eerste lezing grondwetsherziening) (32.411)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Werkte toen hij scholier was alle vakanties in de tuinbouw

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.