Dr. A.G. (Gerard) Schouw

foto Dr. A.G. (Gerard) Schouw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Hans Kouwenhoven
Source: Parlement.com.

Politicus van D66, die voor die partij deel uitmaakte van beide Kamers. Was zeven jaar Eerste Kamerlid, waarvan drie jaar fractievoorzitter, en vijf jaar Tweede Kamerlid. Hij begon al op jonge leeftijd als fractiemedewerker en was later wethouder van Dordrecht en partijvoorzitter. Verder was hij directeur van het Netherlands Institute for City Innovation Studies (Maatschappelijk Topinstituut voor steden). In de Eerste Kamer voorzitter van de commissie voor Verkeer en Waterstaat. Als Tweede Kamerlid woordvoerder op het gebied van binnenlands bestuur, justitie, asiel en immigratie en landbouw en betrokken bij diverse initiatiefvoorstellen, onder meer over referenda, de benoemingswijze van de burgemeester en weigerambtenaren. Had ook een aandeel in de nieuwe opzet van de formatie. Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. Vasthoudend debater.

D66
in de periode 2003-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Adrianus Gerardus (Gerard)

Place and date of birth
Monster, 30 December 1965

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1984 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • adviseur en projectleider, "Boer & Croon", managementsconsultants, from 1999 until 2001
 • algemeen directeur "Kenniscentrum Grote Steden", from 2001 until 1 January 2007
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 16 June 2010
 • voorzitter Raad van Bestuur "Nicis Institute" (Netherlands Institute for City Innovation Studies, Maatschappelijk Topinstituut voor steden), from 1 January 2007 until June 2010
 • fractievoorzitter D66 Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 16 June 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 June 2010 until 1 August 2015
 • algemeen directeur Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen, from 1 August 2015

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/7)
 • voorzitter Bachfestival Dordrecht, from 2017
 • lid dagelijks bestuur VNO-NCW, from October 2018

Previous (2/20)
 • lid Raad van Advies VTOI (Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen), from 1 January 2010 until 2013
 • informateur collegevorming GS in Utrecht, from March 2015 until April 2015 (samen met A.J. Gerritsen)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 November 2010 until 1 December 2012
 • lid tijdelijke commissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 March 2011 until 18 April 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/9)
 • Nam in 2013 de verdediging over van een in 2006 door Ursie Lambrechts en Boris van der Ham ingediend initiatiefwetsvoorstel over verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken (30.830)
 • Nam in 2013 de medeverdediging op zich van een in 2012 door Mariko Peters (GroenLinks) ingediend en door Linda Voortman overgenomen initiatiefwetsvoorstel tot vernieuwing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wet open overheid). (33.328)
 • Diende in 2015 een initiatiefwetsvoorstel in over democratisering van gemeenschappelijke regelingen en overige samenwerkingsverbanden. Het voorstel is in 2017 ingetrokken. (34.177)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 2012 kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Viel na de tweede stemmingsronde met Khadija Arib en Anouchka van Miltenburg af. Kreeg in de twee eerste stemrondes veertig stemmen.

Private life
 • Woonde in zijn studententijd enige tijd bij Hubert Fermina, Tweede Kamerlid voor D66
 • Promoveerde bij prof. W. Derksen

9.

Publications

Publications
Nicole Besselink, "Een creatieve kuitenbijter", Trouw, 28 juli 2015

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.