32203 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Laten vervallen van het verbod op godslastering

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 november 2009 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van der Ham (D66) i, De Wit (SP) i en Teeven (VVD) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Schouw (D66) i en De Wit.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het wettelijk verbod op godslastering te laten vervallen.

1.

Volledige titel

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(31 stuks)

2 6 november 2009, geleidende brief, nr. 1     KST136597
Geleidende brief - Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering
publicatie: 10 november 2009
 
2 6 november 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST136598
Voorstel van wet - Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering
publicatie: 10 november 2009
 
2 6 november 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST136599
Memorie van toelichting - Voorstel van Wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering
publicatie: 10 november 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.