B. (Boris) van der Ham

foto B. (Boris) van der Ham
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Gedurende ruim tien jaar een extrovert en debatvaardig Tweede Kamerlid van D66. Had een achtergrond als acteur bij diverse toneelgezelschappen en was voorzitter van de Jonge Democraten i. Verder was hij financieel bestuurslid van de Nationale Jeugdraad. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met het onderwijsbeleid, drugsbeleid, natuurbehoud, dierenwelzijn, binnenlands bestuur, cultuur en media. Hij was voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i en van het Kamerpresidium. Was betrokken bij vele parlementaire initiatieven, zoals die om de Tweede Kamer het voortouw te geven in de kabinetsformatie en om tot invoering van een correctief dan wel raadgevend referendum te komen.

D66
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Boris (Boris)

Place and date of birth
Amsterdam, 29 August 1973

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • medewerker D66-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2001 until 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 20 September 2012
 • bestuurder/voorzitter bij verschillende organisaties, from 2012
 • spreker en schrijver
 • acteur (incidenteel en bij verschillende gezelschappen, o.a. bij Stage Entertainment en Well Made productions)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/10)
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad), from April 2023
 • voorzitter VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), from November 2023

Previous (2/23)
 • lid bestuur 'Theatergroep Fantasten' te Amsterdam
 • voorzitter uitvoeringsorganisatie van de combinatie van belangenbehartigers van scholieren, until 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 20 September 2012
 • lid Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie, around 2012

Honorary positions
 • lid comité van aanbeveling Nederlands Kampioenschap Parlementair Debatteren 2007
 • lid comité van aanbeveling Aegee Enschede

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/16)
 • Diende in 2010 samen met Ineke van Gent (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over verruiming van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van verboden over winkelopening op zon- en feestdagen. Het wetsvoorstel werd in 2013 wet. (32.412)
 • Diende in 2010 samen met Anouchka van Miltenburg (VVD), Jetta Klijnsma (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie. Het voorstel werd in 2015 wet. (32.476)
 • Diende in 2011 samen met zijn fractiegenoot Gerard Schouw een voorstel in tot wijziging van het reglement van orde over benoeming van de kabinets(in)formateur(s) door de Tweede Kamer. Dit voorstel werd op 27 maart 2012 aangenomen. (32.759)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als voorzitter van de Jonge Democraten initiatiefnemer van de aanklacht tegen de gedoogcultuur die mede werd ondertekend door alle voorzitters van de politieke jongerenorganisaties.
 • Werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 en 2014 in Amsterdam met voorkeurstemmen tot raadslid gekozen. Zag beide keren af van zijn zetel.
 • Is sinds 2018 coördinator van 'Opfrissing', een vernieuwingsbeweging binnen D66

Private life (3/5)
 • Diverse familieleden zijn actief (geweest) in de (voorlopers van de) ChristenUnie en de SGP
 • Was onder meer acteur bij toneelgezelschap "De Appel" te 's-Gravenhage (1997-1999), bij het "Theater van het Oosten" (2000) en bij "Het Zuidelijk Toneel Hollandia" (2001)
 • Is kleinkunstenaar (zanger, acteur)

Campaign trail
 • Was in 2006 en 2010 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. In 2006 kreeg hij 27.860 voorkeursstemmen. In 2010 waren dat er 42.296.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.