Jonge Democraten (JD)

Source: Parlement.com.
Jonge Democraten logo

Deze politieke jongerenorganisatie is verbonden aan D66 i en heeft als doel bij te dragen aan de individuele ontplooiing van alle mensen. De JD is opgericht in 1984 en bestaat uit jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud. Met ongeveer 3500 leden is JD één van de grotere politieke jongerenorganisaties in Nederland. De JD heeft tien lokale afdelingen in het land.

1.

Ideologie

Deze politieke vrijzinnige democratische jongerenorganisatie heeft als doel bij te dragen aan de individuele ontplooiing van alle mensen en een maatschappij waarin iedereen vrij is om zich te ontwikkelen. Daarnaast streeft de JD naar een radicale democratisering van de maatschappij. Daarbij moeten de gelijkwaardigheid van alle mensen, individuele vrijheid, onderlinge solidariteit en rechtszekerheid zo goed mogelijk gegarandeerd worden. Op veel onderwerpen is de JD liberaler dan 'moederpartij' D66.

2.

Organisatiestructuur

De JD wordt bestuurd door een achtkoppig landelijk bestuur. De bestuurders worden ondersteund door portefeuillehouders, specialisten op specifieke politieke thema's. Op organisatorisch gebied wordt het bestuur ondersteund door teams, met ieder een eigen taak.

De afdelingen vormen de basis van de Jonge Democraten. Tijdens het congres heeft ieder lid stemrecht.

3.

Prominente ex-leden

4.

Historische ontwikkeling

Hoewel de moederpartij D66 al sinds 1966 bestaat, vond de oprichting van de Jonge Democraten pas in maart 1984 plaats. Tot die tijd probeerde de JOVD i jonge D66'ers te verleiden om lid te worden. Nadat duidelijk was geworden dat D66 hier niet van gecharmeerd was, liet de JOVD het plan varen.

In oktober 1980 werd een soort werkgroep voor jongeren, het Jongeren Aktiversings Centrum (JoAc) opgericht. De organisatie was dus een onderdeel van de partij. Dit bleek uit het feit dat het JoAc werd geleid door een bestuurscommissie, benoemd door en functionerend onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van D66. De leden van deze commissie moesten tevens lid zijn van D66.

Doordat het JoAc het zowel financieel als inhoudelijk aan speelruimte ontbrak, ontstond steeds meer het verlangen naar een eigen, aan D66 gelieerde, jongerenorganisatie. De aanzet daartoe kwam in 1983, toen de D66-jongeren die pleitten voor de hervorming, de Jonge Democraten-in-oprichting oprichtten. Tot de definitieve oprichting van de Jonge Democraten ging men dus in maart 1984 over. De subsidie voor jongerenorganisaties ontving de JD vanaf 1986.

Hoewel de JD officieel gelieerd is aan D66, is de relatie in de beginjaren altijd moeizaam geweest. D66 had als categorieloze partij moeite met de categorisering 'jongerenorganisatie', terwijl de JD de moederpartij niet noemde in haar eerste statuten. Daarnaast hebben de organisaties geen vertegenwoordigers in elkaars besturen zitten.

5.

Gegevens

Naam

Jongeren Democraten (JD)

Moederpartij

D66

Opgericht

maart 1984

Ledenaantal

ongeveer 4500 (in 2022)

Ledenblad

DEMO

Internet

www.jongedemocraten.nl

E-mail

info@jongedemocraten.nl

Telefoon

070 444 3376

Adres

Lange Houtstraat 11

2511 CV Den Haag

 

Meer over