J.M. (Jan) Paternotte

foto J.M. (Jan) Paternotte
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website D66.nl
Source: Parlement.com.

Jan Paternotte (1984) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 i en sinds 11 januari 2022 fractievoorzitter. Hij was gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. Eerder was hij beleidsmedewerker van D66-Europarlementariër Marietje Schaake en voorzitter van de Jonge Democraten (2004-2005). De heer Paternotte was verder voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. Hij houdt zich als Kamerlid bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken, Koninkrijksrelaties, onderwijs, cultuur en wetenschappen, wonen en ruimtelijke ordening.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Jan Maarten (Jan)

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 26 February 1984

Religious views
protestants

2.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • trainee bij RTL Nieuws in New York, from 2008 until 2009
 • beleidsadviseur Marietje Schaake, lid Europees Parlement, from August 2009 until June 2010
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 11 March 2010 until 1 April 2017
 • senior adviseur en dagvoorzitter &Maes Amsterdam, from November 2012 until April 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 January 2022 until 23 November 2023

4.

Party political functions

Summary
 • lid algemeen bestuur "Vrienden van de Jonge Democraten", from April 2008

Previous
 • voorzitter Jonge Democraten, afdeling Utrecht, from November 2002 until August 2003
 • landelijk bestuurslid scholing en vorming Jonge Democraten, from October 2003 until October 2004
 • landelijk voorzitter Jonge Democraten, from August 2004 until October 2005
 • duo-gemeenteraadslid van Amsterdam, from March 2006 until March 2010
 • campagneleider D66 gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 2010
 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Amsterdam, from September 2011 until March 2017

Leading candidate on list
 • lijsttrekker D66 gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 2014

5.

Other positions

Previous
 • debatleider
 • cursusleider
 • lid bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied te Amsterdam, from 31 May 2010

Derived functions
 • lid parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from March 2017 until 25 September 2018
 • voorzitter vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 30 October 2018 until 9 February 2022

6.

Education

Secondary education
 • Christelijk Gymnasium te Utrecht, from 1996 until 2002

Academic education
 • bachelor internationale betrekkingen (BSc), Universiteit van Amsterdam, from 2002 until 2008
 • master internationaal en Europees recht (LL.M), Universiteit van Amsterdam, from 2009 until 2012

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was onder meer woordvoerder voor economische zaken, midden- en kleinbedrijf, financiële markten, marktordening en mededinging, luchtvaart, integratie, wetenschapsbeleid, hoger onderwijs, medische ethiek en coronabeleid
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over bescherming van Nederlanders tegen een ongewenste tweede nationaliteit (35.475)
 • Nam in 2022 de verdediging van Rob Jetten over van een door Pia Dijkstra ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking. Het wetsvoorstel is aangenomen. (35.737)
 • Werd in 2022 medeverdediger van een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en PvdA over legale medicamenteuze afbreking van zwangerschap via de huisarts. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. (34.891)
 • Diende in 2022 samen met Gert-Jan Segers (CU) een voorstel in om in het reglement van orde bedreigingen als ongeoorloofd gedrag toe te voegen. Het later mede door Mirjam Bikker verdedigde voorstel werd in 2023 aangenomen. (36.037)
 • Nam in 2022 de verdediging van Pia Dijkstra over van een in 2013 door haar en Linda Voortman (GroenLinks) ingediend initiatiefwetsvoorstel over een verwijsplicht voor een arts die bezwaren heeft tegen euthanasie (33.778)
 • Nam in 2023 de verdediging van Paul van Meenen over van een in 2022 ingediend initiatiefwetsvoorstel over verankering van het leerrecht (36.257)
 • Diende in 2023 samen met Sophie Hermans (VVD) twee initiatiefwetsvoorstellen in. De eerste over afschaffing van het tijdelijk verbod op het doen van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek. De tweede over het mogelijk maken van een preïmplantie genetische test op dragerschap van een erfelijke ziekte (36.416, 36.417)
 • Diende in 2023 samen met Sjoerd Sjoerdsma een voorstel in om in het reglement van orde de mogelijkheid vast te leggen dat een hoofd van een volkenrechtelijke organisatie kan worden uitgenodigd een Kamervergadering bij te wonen en toe te spreken (36.474)
 • Nam in 2024 de medeverdediging van Sjoerd Sjoerdsma over van een door D66 en PvdA ingediend initiatiefwetsvoorstel over het laten vervallen van de afstandsverplichting bij dubbele nationaliteit (34.632)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Voerde in oktober 2008 in de staten Ohio en Florida met studenten van de UvA een waarnemingsmissie uit bij de presidentsverkiezingen. Informeel voerden zij ook campagne voor Barack Obama.
 • Pleitte met succes voor invoering van Engels als tweede taal in het Amsterdamse openbaar vervoer
 • Werd in 2010 op het Festival van de Lokale Democratie uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland
 • Leidde D66 in 2014 naar een verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, waarmee voor het eerst sinds 1946 de PvdA werd afgelost als grootste partij.

Private life
 • Groeide op in Hurwenen, Maarssen en Groenekan
 • Zijn vader was directeur van AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland)
 • Zijn moeder was hoofdredacteur van Balans Magazine (blad van de vereniging van ouders van kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen). Zij schreef een serie boeken voor ouders over leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en nam plaats in verschillende commissies van de gezondheidsraad die de regering adviseerde over beleid voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij was ook woordvoerder van de vereniging Balans.
 • Won in maart 2008 een bedrag van € 64.000 bij het televisieprogramma Lotto Weekend Miljonairs

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst. Kreeg 19.644 stemmen.

9.

Publications

Publications
Bas Soetenhorst, "Jan Paternotte (D66). Van politicusje spelen nu rijp voor het echte werk?, Het Parool, 1 maart 2014

10.

Family

Marital status
gehuwd te Las Vegas (VS), August 2011

This biography has been updated until March 13, 2020.