36353 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet financiële defensieverplichtingen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 mei 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) i, Valstar (VVD) i, Boswijk (CDA) i en Dassen (Volt) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Erkens (VVD) i, Boswijk, Dassen, Kahraman (NSC) i, Tuinman (BBB) i, Paternotte (D66) i, Eerdmans (JA21) i, Ceder (CU) i en Van Dijk.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het mede gelet op het meerjarig integraal beheer van de financiering en bekostiging van het defensiematerieelbegrotingsfonds wenselijk is om te komen tot de vastlegging van een minimum aan defensie-uitgaven om op afdoende wijze invulling te kunnen geven aan de bepalingen in artikel 97 van de Grondwet en aan koninkrijks- en bondgenootschappelijke defensieverplichtingen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Diederik van Dijk, Erkens, Boswijk, Dassen, Kahraman, Tuinman, Paternotte, Eerdmans en Ceder houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Wet financiële defensieverplichtingen)

2.

Documenten

(9 stuks)

2 2 mei 2023, geleidende brief, nr. 1     KST363531
Geleidende brief - Voorstel van rijkswet van de leden Stoffer, Valstar, Boswijk en Dassen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen)
 
2 2 mei 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363532
Voorstel van rijkswet - Voorstel van rijkswet van de leden Stoffer, Valstar, Boswijk en Dassen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen)
 
2 2 mei 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363533
Memorie van toelichting - Voorstel van rijkswet van de leden Stoffer, Valstar, Boswijk en Dassen houdende vaststelling van regels inzake het voldoen aan verplichtingen voor de defensie van het Koninkrijk alsmede (financiële) afspraken binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en andere bondgenootschappen (Rijkswet financiële defensieverplichtingen)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.