33778 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoering van een verwijsplicht voor de arts die bezwaren heeft tegen euthanasie

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 oktober 2013 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Voortman (GL) i en Dijkstra.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een verwijsplicht in te voeren voor de arts die bezwaren heeft tegen het toepassen van levensbeëindiging op verzoek of het verlenen van hulp bij zelfdoding.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Pia Dijkstra en Voortman tot wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

2.

Documenten

(8 stuks)

2 23 oktober 2013, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 25 oktober 2013, geleidende brief, nr. 1     KST337781
Geleidende brief
 
2 25 oktober 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST337782
Voorstel van wet
 
2 25 oktober 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST337783
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.