Drs. R.A.A. (Rob) Jetten

foto Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Rob Jetten (1987) is sinds 10 januari 2022 minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was hij sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66 en van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 fractievoorzitter. Dat was hij opnieuw van 25 mei tot 28 september 2021. Eerder was de heer Jetten gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen en voorzitter van de Jonge Democraten. Hij werkte bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost-Nederland. Tot aan zijn verkiezing tot fractievoorzitter was de heer Jetten woordvoerder economische zaken, klimaat en energie, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing. Daarna hield hij zich bezig met medische ethiek.

D66
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

First names

Rob Arnoldus Adrianus (Rob)

2.

Personal data

Place and date of birth
Veghel, 25 March 1987

3.

Party/Movement

Party/Parties
D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • adviseur ProRail, from August 2013 until December 2014
 • regiomanager Bouwmanagement, Regio Noord-Oost Nederland (standplaats Zwolle), ProRail, from December 2014 until 23 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 March 2017 until 10 January 2022
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 October 2018 until 8 March 2021
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 May 2021 until 28 September 2021
 • minister zonder portefeuille, minister voor Klimaat en Energie, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Is als minister belast met 1. Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie, emissierechten); 2. Nederlandse Emissieautoriteit; 3. Energiebeleid; 4. Klimaat- en transitiefonds; 5. COVA (Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous
 • lid Raad van Advies ISO (Interstedelijk Studenten Overleg), from July 2012 until April 2016

Honorary positions (2/3)
 • ambassadeur Stichting All4Small, from 15 November 2019
 • lid Comité van Aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Diende in 2019 samen met Kees Verhoeven een initiatiefwetsvoorstel in over verankering van de Europes Unie in de Grondwet (eerste lezing). De Tweede Kamer verwierp dit wetsvoorstel in 2021. (35.202)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Pia Dijkstra ingediend initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking (35.737)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2022 een beleidsprogramma Klimaat uit. De CO2-uitstoot moet in 2030 met ten ministe 55 procent gedaald zijn, op weg naar een klimaatneutraal land in 2050. Het beleid is gericht op de verduurzaming van de vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en landbouw & landgebruik. Er komt voor elke sector een mix van instrumenten die ervoor zorgen dat Nederland gaat overstappen op duurzame alternatieven: subsidiëren (zoals subsidies voor isolatie in woningen, de opwek van duurzame energie en de aanschaf van een elektrische auto), normeren (zoals de verplichte installatie van hybride warmtepompen vanaf 2026 en zonnepanelen op grote daken vanaf 2025) en beprijzen (zoals de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en de verhoging van de vliegbelasting).
 • Wees in 2022 Borsele aan als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Van Rij de Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking in het Staatsblad (Stb. 132). De wet moet bedrijven stimuleren om in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Het wetsvoorstel was in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Vijlbrief. (35.216)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Hij liep tijdens zijn studie stage bij D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2021 secondant van Sigrid Kaag

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 nummer 2 op de D66-kandidatenlijst
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.