Jhr.Mr. B.Ch. (Bon) de Savornin Lohman

foto Jhr.Mr. B.Ch. (Bon) de Savornin Lohman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Temperamentvolle en vooraanstaande conservatieve CHU-senator. Geestverwant van F.C. Gerretson i en aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte. Op zijn negentwintigste hoogleraar staats- en administratiefrecht in Utrecht. Behoorde in 1927 tot de voornaamste opposanten van het Verdrag met België. Bewonderde Colijn i. Was in 1945 voorstander van een fusie tussen ARP en CHU. Neef van A.F. de Savornin Lohman i.

CHU
in de periode 1926-1946: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Personal data

Surnames
Bonifacius Christiaan (Bon)

Place and date of birth
Groningen, 13 July 1883

Place and date of death
Utrecht, 17 March 1946

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te 's-Gravenhage, from 1910 until 1912
 • hoogleraar wijsbegeerte van het recht voorzover betreft algemene staatsleer, staats- en administratiefrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, from 16 November 1912 until 17 March 1946 (benoemd 25 september)
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Utrecht, from 1 July 1918 until 10 March 1928, remark: 05-06, ontslag KB 28-02-1928
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 April 1926 until 17 March 1946
 • fractievoorzitter CHU Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1929 until 17 March 1946
 • rector magnificus Rijksuniversiteit Utrecht, from September 1930 until September 1931

Internment
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from 9 October 1940 until 15 November 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren, from 16 November 1941 until 11 May 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 11 May 1942 until 8 April 1944

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V., from 1939 until 1946
 • lid Verklaringscommissie-Beelaerts van Blokland (adviescommissie voor het toelaten van leden tot de Tijdelijke Staten-Generaal), September 1945

Derived functions (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 21 March 1939 until 20 June 1939
 • voorzitter Commissie voor Voorbereiding voor het wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag van San Francisco over oprichting van de Verenigde Naties (Eerste Kamer der Staten-Generaal), October 1945

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In de Eerste Kamer sprak hij vooral over defensie, buitenlandse zaken, onderwijs en Indische zaken
 • Interpelleerde op 14 oktober 1931 minister Beelaerts van Blokland over de stand van de Nederland-Belgische onderhandelingen

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 1922 tot een groep 'malcontenten' in de CHU die zich uitspraken voor een principiëlere koers, tegen de sociale politiek en tegen de wijze waarop de kandidaatstelling was geregeld
 • Behoorde in 1924 tot een groep in de CHU ('goedgezinden') die zich keerden tegen de koers van de partij en die onder meer om krachtiger steun voor de bezuinigingspolitiek van Colijn vroeg
 • Was sinds 1929 betrokken bij "Het Nederlandsch Weekblad", een orgaan van de Rotterdamse CHU-kamerkring dat opponeerde tegen de partijlijn

Private life
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Groningen
 • Zijn neef, Witius Hendrik, was president van de Hoge Raad

Campaign trail
 • In 1923 kandidaat in en in 1929, 1935 en 1937 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

9.

Publications

Publications
 • H. van Spanning, "De Christelijk-Historische Unie", deel I (1988)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

archivalia
archief-B.C. de Savornin Lohman, Nationaal Archief

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.