34716 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering benoeming van commissaris van de Koning en burgemeester (Grondwetswijziging, tweede lezing)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4 mei 2017 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Jetten (D66) i.

 

Dit wetsvoorstel betreft de tweede lezing van de Grondwetswijziging tot deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester i.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 4 mei 2017, geleidende brief, nr. 1     KST347161
Geleidende brief
 
2 4 mei 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST347162
Voorstel van wet
 
2 4 mei 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST347163
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.