Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers

foto Drs. G.J.M. (Gert-Jan) Segers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018
Source: Parlement.com.

Gert-Jan Segers (1969) was van 20 september 2012 tot 25 januari 2023 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en van 10 november 2015 tot 17 januari 2023 fractievoorzitter en politiek leider. Bij de verkiezingen van 2017 was hij lijsttrekker en in 2021 was hij dat opnieuw. De heer Segers was in 2008-2012 directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Eerder werkte hij onder andere bij de EO en was hij zendingswerker in Egypte. Hij is kenner van de islamitische wereld. De heer Segers was woordvoerder algemene zaken/koninklijk huis, mensenhandel, maatschappelijke diensttijd, integratie en zorg.

ChristenUnie
in de periode 2012-2023: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Gert Jan Maarten (Gert-Jan)

Place and date of birth
Lisse, 9 July 1969

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorisch Politieke Federatie), until 2001
 • ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • coördinator christelijk toerustingscentrum te Caïro (Egypte), from 2000 until 2007 (namens de Gereformeerde Zendingsbond)
 • wetenschappelijke studie in Washington (VS), from 2007 until 2008
 • directeur "Groen van Prinstererstichting, wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, from 1 July 2008 until September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 25 January 2023
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 November 2015 until 17 January 2023
 • strategisch adviseur & kwartiermaker OTTO Holding, from 1 July 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • presentator podcast "Dijkhoff en Segers", podcastplatform Podimo (samen met Klaas Dijkhoff), from 26 May 2023
 • lid Adviesraad Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), from 4 July 2023

Previous (2/13)
 • columnist "De Dagelijkse Standaard", from October 2013
 • lid Raad van Advies IFES Nederland te Veenendaal (ondersteunen christenstudenten)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 February 2019 until 3 February 2021

Honorary positions (2/8)
 • lid Comité van Aanbeveling Happietaria Nijmegen, from 1 February 2019 until 1 April 2020
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Samen voor Aix, from 1 January 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/9)
 • Diende in 2021 samen met Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35.709)
 • Diende in 2022 samen met Jan Paternotte (D66) een voorstel in om in het reglement van orde bedreigingen als ongeoorloofd gedrag toe te voegen. De verdediging werd later overgenomen door Mirjam Bikker en het voorstel werd in 2023 aangenomen. (36.037)
 • Diende in 2022 samen met Ulysee Ellian (VVD) een initiatiefnota in over de aanpak van antisemitisme (37.272)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Deskundige op het gebied van islam en Midden-Oosten
 • Nam in 2023 ontslag als Tweede Kamerlid en afscheid als politiek leider, omdat hij het moment gekomen achtte voor nieuw leiderschap. Ook wilde hij meer tijd voor zijn gezin.

Private life (3/4)
 • Zijn echtgenote was lerares, kinderwerkster, regiobegeleidster op basisscholen en is orthopedagoog
 • Zijn neef Theo is sinds 2020 burgemeester van Molenlanden. Hij was burgemeester van Staphorst (2015-2020).
 • Zijn vader was directeur van de Christelijke MAVO-school en leraar in Lisse en vanaf 1977 evangelist in Leeuwarden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Thijs Niemantsverdriet, "Steun krijgen zonder over de Bijbel te beginnen", NRC Handselblad, 26 april 2016
 • Arjan Visser, "'Wij zijn waardeloze rentmeesters'", Trouw (rubriek Tien Geboden), 27 en 28 juli 2019
 • Riekelt Pasterkamp, "Bidden en binden. Christenen in de coalitie" (2021)
 • Petra de Koning en Guus Valk, "'Ik houd niet van politiek theater'", NRC 14 en 15 januari 2023

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.