35709 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 januari 2021 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Buitenweg (GL) i en Segers (CU) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Ellemeet (GL) i en Segers.

 

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Buitenweg en Segers wijzigt het Wetboek van Strafrecht. Doel van het voorstel is het invoeren van een strafverhoging voor elk geweldsdelict dat met een discriminatoir oogmerk wordt gepleegd. Met een discriminatoir oogmerk bedoelen de initiatiefnemers de delicten waarbij het tot uitdrukking brengen van haat tegen of gevoelens van minderwaardigheid van een groep mensen een motief is geweest om het delict te plegen of dat indringender te plegen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Bikker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

2.

Documenten

(25 stuks)

2 19 januari 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357091
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond
 
2 19 januari 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357093
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond
 
2 20 januari 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357092
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.