35709 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 januari 2021 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Buitenweg (GL) i en Segers (CU) i.

 

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Buitenweg en Segers wijzigt het Wetboek van Strafrecht. Doel van het voorstel is het invoeren van een strafverhoging voor elk geweldsdelict dat met een discriminatoir oogmerk wordt gepleegd. Met een discriminatoir oogmerk bedoelen de initiatiefnemers de delicten waarbij het tot uitdrukking brengen van haat tegen of gevoelens van minderwaardigheid van een groep mensen een motief is geweest om het delict te plegen of dat indringender te plegen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

2.

Documenten

(3 stuks)

2 19 januari 2021, geleidende brief, nr. 1     KST965521
Geleidende brief
 
2 19 januari 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST965523
Memorie van toelichting
 
2 20 januari 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST965522
Voorstel van wet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.