Mr. M.H. (Mirjam) Bikker

foto Mr. M.H. (Mirjam) Bikker vergrootglas
bron: Website Christenunie.nl
Source: Parlement.com.

Mirjam Bikker (1982) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie i. Sinds 11 juni 2019 is zij fractievoorzitter. Mevrouw Bikker was zeven jaar gemeenteraadslid in Utrecht (tevens fractievoorzitter) en was beleidsmedewerker van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. Zij houdt zich als Kamerlid behalve met algemeen beleid bezig met justitie en veiligheid en onderwijs, cultuur en wetenschap. Mevrouw Bikker is voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ChristenUnie
in de periode 2015-heden: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, kandidaat Tweede Kamer

1.

First names

Mirjam Hannah (Mirjam)

2.

Personal data

Place and date of birth
Gouda, 8 September 1982

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

  • beleidsmedewerker binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, algemene zaken en koninklijk huis, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 2008 until January 2010
  • beleidsmedewerker justitie, grondrechten en binnenlandse zaken, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2013 until 2015
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 1 September 2016
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 2016
  • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2019

temporary replacement MP
  • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet als Eerste Kamerlid van 13 september tot 22 december 2016 vervangen door Herman Sietsma

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • redacteur tijdschrift "Wapenveld", July 2016

Previous
  • preses christelijke studentenvereniging CSFR te Utrecht, from January 1996 until January 1997
  • preses Sola Scriptura, christelijke studentenvereniging te Utrecht, uitgaande van CSFR, from April 2004 until May 2005

Derived functions
voorziter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Joods Monument Utrecht

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
Groeide op in Moordrecht en Nunspeet

Campaign trail
  • TK 2021: 4

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.