Mr. M.H. (Mirjam) Bikker

foto Mr. M.H. (Mirjam) Bikker
bron: Website Christenunie.nl
Source: Parlement.com.

Mirjam Bikker (1982) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de i ChristenUnie i. Daarvoor was zij van 9 juni 2015 tot 31 maart 2021 Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Sinds 11 juni 2019 was zij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Mevrouw Bikker was zeven jaar gemeenteraadslid in Utrecht (tevens fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer was zij voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als Tweede Kamerlid houdt zij zich bezig met justitie, rechtsbescherming, beleid mensenhandel, volkszgezondheid, welzijn en sport

ChristenUnie
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First names

Mirjam Hannah (Mirjam)

2.

Personal data

Place and date of birth
Gouda, 8 September 1982

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, algemene zaken en koninklijk huis, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from November 2008 until January 2010
 • beleidsmedewerker justitie, grondrechten en binnenlandse zaken, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 2013 until 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 1 September 2016
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 22 December 2016 until 31 March 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2019 until 31 March 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet als Eerste Kamerlid van 13 september tot 22 december 2016 vervangen door Herman Sietsma

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • redacteur tijdschrift "Wapenveld", from July 2016
 • lid bestuur Stichting SBI Prinsjesdag Ontbijt, from 1 May 2020

Previous
 • preses Sola Scriptura, christelijke studentenvereniging te Utrecht, uitgaande van CSFR, from April 2004 until May 2005
 • preses christelijke studentenvereniging CSFR te Utrecht, from January 2006 until January 2007

Derived functions
voorziter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 2019 until 31 March 2021

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Joods Monument Utrecht

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid behalve met algemeen beleid bezig met justitie en veiligheid en onderwijs, cultuur en wetenschap
 • Nam in 2021 van Joël Voordewind verdediging over een door hem samen met zes anderen (PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) ingediend initiatiefwetsvoorstel over integrale suïcidepreventie (35.754)

9.

Miscellaneous

Private life
Groeide op in Moordrecht en Nunspeet

Campaign trail
 • TK 2021: 4

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.