Vrijzinnig-Democratische Kamerclub (1897-1901)

Deze liberale Kamerclub (1897-1901) was een voortzetting van de vooruitstrevende kamerclub i onder leiding van Goeman Borgesius i. De club telde circa 24 leden; behalve liberalen traden ook de Volkspartijman Stoffel i en de radikaal De Boer i er deel van uit. Ook enkele leden van de voormalige 'club-Pyttersen i' traden toe. In 1900 trad de als radikaal gekozen Marchant i eveneens toe tot de club.

De club steunde op hoofdlijnen het voortuitstrevend liberale beleid van het kabinet-Pierson i. Vanaf 1900 ontstonden echter steeds meer spanningen, met name over de kiesrechtuitbreiding, die begin 1901 leidde tot afsplitsing van de linkervleugel (vrijzinnig-democraten) van de Liberale Unie. Feitelijk hield daardoor ook de Kamerclub op te bestaan.

Voorzitter van de vrijzinnig-democratische Kamerclub was mr. A. Kerdijk i. K. de Boer i en H.L. Drucker i waren de overige leden van het bestuur (bureau). Tot de club behoorden tevens de ministers Goeman Borgesius en Lely i, die beiden het ministerschap combineerden met het Kamerlidmaatschap. Andere bekende leden van de Kamerclub waren Heldt i, Van Raalte i, Smeenge i en Veegens i.

 

Meer over