Mr. A. (Nol) Kerdijk

foto Mr. A. (Nol) Kerdijk
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Voorman van de vooruitstrevende liberalen aan het einde van de negentiende eeuw. Was actief als journalist en in het coöperatiewezen. Kwam in 1887 via het district Amsterdam in de Tweede Kamer, waarvan hij een werkzaam lid werd dat zich met vele onderwerpen bezighield. Ten tijde van het kabinet-Pierson/Goeman Borgesius i leidde hij de vooruitstrevend-liberale Kamerclub. In 1901 medeoprichter van de Vrijzinnig-Democratische Bond. Was door zijn huwelijk gelieerd aan de sociaal voelende ondernemer Van Marken. Leed later aan zwaarmoedigheid. Verdronk in de Isar bij München.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1887-1901: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First name

Arnold (Nol)

2.

Personal data

Place and date of birth
Rotterdam, 24 May 1846

Place and date of death
bij München (Dld.), 14 March 1905 (verdronken in de Isar, zijn lichaam werd op 14 maart 1905 gevonden)

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Liberale Unie, until February 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), from 17 March 1901

National political party
 • Kiesrecht-Kamerclub, from September 1893 until March 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from May 1894 until September 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, from 22 September 1897 until March 1901

4.

Main functions and occupations

 • algemeen secretaris Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, from 1 July 1881 until 1 July 1887
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 6 February 1884 until 1 November 1887
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 17 September 1901 (1894-1987 voor het kiesdistrict Amsterdam, 1897-1901 voor het kiesdistrict Amsterdam IX)
 • voorzitter vrijzinnig-democratische Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 September 1897 until 16 February 1901

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, from 1899 (oprichter)
 • voorzitter Internationale Vereniging tot Wettelijke Bescherming van de Arbeiders, sectie Nederlandse, from 1901 until 1905

Derived functions (2/7)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de ontwerp-Leerplichtwet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), until February 1900
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from March 1900 until May 1900

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met uiteenlopende onderwerpen; onder meer over arbeidsaangelegenheden, de defensie, onderwijs, het kiesrecht en het postwezen
 • Was in 1889 mede-indiener van het wetsvoorstel tot invoering van een progressieve inkomstenbelasting; het voorstel werd later ingetrokken

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Had last van depressies en leed met name onder de dood van zijn moeder (in 1901) en vrouw (in 1902) en onder het in 1904 op doktersadvies beëindigen van zijn werkzaamheden
 • Zijn verdrinking werd in verband gebracht met zelfmoord (onder meer vanwege financiële problemen), maar daarvoor zijn geen bewijzen geleverd. Hij liet na zijn dood een groot vermogen na.
 • Zijn vader was koopman en commissionair in effecten

Campaign trail (3/5)
 • Werd bij de algemene verkiezingen in 1894 in de eerste stemmingsronde gekozen
 • Werd in juni 1897 in het district Amsterdam I in de eerste ronde verslagen door M.J. Pijnappel (oud-liberaal) en H.J.A.M. Schaepman (r.k.)
 • Werd in 1897 in het district Amsterdam IX gekozen, nadat Tak van Poortvliet, die in eerste instantie was gekozen, opteerde voor het district Beverwijk. Versloeg Th. Heemskerk (arp).

Non-acceptance of political functions
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1891 (geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
'politieke Hamlet' (bijnaam)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.