Mr. G.J.P. (George) Cammelbeeck

foto Mr. G.J.P. (George) Cammelbeeck
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Eindhovense advocaat en PvdA-senator. Behoorde tot de linkervleugel van de PvdA en stemde onder meer tegen de goedkeuring van het huwelijk van prinses Beatrix. Was als advocaat verdediger van provo's. Na zijn Eerste Kamerlidmaatschap voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

PvdA
in de periode 1952-1971: lid Eerste Kamer

1.

First names

George Joseph Paul (George)

2.

Personal data

Place and date of birth
Utrecht, 17 August 1919

Place and date of death
Vreeland (gem. Loenen, Utr.), 6 June 1997

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1946

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 10 May 1971 (werd in 1955 op 27 september geïnstalleerd)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 1960 until 1964
 • voorzitter College van Bestuur, Universiteit van Amsterdam, from 1 August 1972 until 8 October 1984

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur Stadsschouwburg te Eindhoven, around 1965
 • voorzitter Stichting Experimenteel Toneel

Derived functions (2/4)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting Kabinet van de vice-minister-president ('de West') 1965 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from February 1965 until March 1965
 • voorzitter commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 9 June 1970 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder justitie, volkshuisvesting, culturele zaken en Koninkrijksaangelegenheden van de PvdA-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde tot de sympathisanten van Nieuw-Links
 • Verloor in 1971 zijn zetel door loting in Provinciale Staten van Zuid-Holland tussen hem en prof. L.M. de Rijk

Private life (3/8)
 • Bracht in 1968, na afloop van een bezoek van een parlementaire delegatie aan de Antillen, een privébezoek aan Cuba. Liet zich na afloop daarvan tamelijk positief uit over het Castro-regime.
 • Was in 1969 medeoprichter van het Palestinacomité
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van het RK-Tweede Kamerlid J.B. van Dijk

Campaign trail
 • In 1952, 1955, 1956, 1963 en 1969 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, September 1976 (bedankt)

Pseudonyms and nicknames
"De Rooie advocaat uit Eindhoven"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.