K. de Boer Czn.

foto K. de Boer Czn.
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Vooruitstrevend-liberaal Tweede en Eerste Kamerlid in de jaren rond 1900. In 1894 in het district Zaandam gekozen als vertegenwoordiger van de Radicale Bond, maar in 1901 niet toegetreden tot de VDB, maar overgestapt naar de Liberale Unie. Oorspronkelijk landbouwer en daarnaast burgemeester van Assendelft en Koog aan de Zaan. Na zijn terugtreden als Tweede Kamerlid nog twaalf jaar senator. Vooral actief als landbouwdeskundige.

liberaal, Radicale Bond, vrijzinnig-democratische kamerclub, Liberale Unie
in de periode 1894-1922: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First name

Klaas

2.

Personal data

Place and date of birth
Assendelft, 10 October 1852

Place and date of death
Assendelft, 5 August 1936

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • Radicale Bond, until March 1901
 • Liberale Unie, from March 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratusche Bond), from 1925

National political party
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, from 22 September 1897 until March 1901
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, from 2 December 1902 until June 1905

4.

Main functions and occupations

 • burgemeester van Assendelft, from 1 October 1879 until 1 May 1918
 • gemeentesecretaris van Assendelft, from 1 March 1880 until 1 May 1918
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 3 July 1888 until September 1910 (voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 21 September 1909 (voor het kiesdistrict Zaandam)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1910 until 24 July 1922 (voor Noord-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid College voor de Visscherijen, around 1919
 • regeringscommissaris NUM (Nederlandsche Uitvoer-Maatschappij), around 1920

Derived functions (2/3)
 • lid Commissie van Rapporteurs over de voorstellen tot Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from April 1917 until May 1917
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from March 1920 until June 1920

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, nijverheid en financiĆ«n

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1901 en 1905 Mr. M. Mendels (sdap) na herstemming
 • Was in 1909 geen Tweede Kamerkandidaat meer
 • Werd in 1922 niet herkozen als Eerste Kamerlid. Hoewel hij formeel kandidaat was, werden er geen stemmen op hem uitgebracht.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.