Kabinet-Beel II (1958-1959)

Source: Parlement.com.

Het kabinet Beel II was een overgangskabinet met als voornaamste taak de Tweede Kamer te ontbinden en Tweede Kamerverkiezingen i uit te schrijven voor 1959. Het werd gevormd na de val van het kabinet-Drees IV i en bestond uit ministers van de KVP i, ARP i en CHU i.

De ministersposten die na het vertrek van de PvdA i-ministers vrijgekomen waren, werden tijdelijk door zittende ministers waargenomen. Het enige nieuwe gezicht in het kabinet was Louis Beel i, die namens de KVP als minister-president aantrad.

Beel II regeerde slechts enkele maanden. Het trad op 22 december 1958 aan en werd op de verkiezingsdag, 12 maart 1959, demissionair. Het werd op 19 mei 1959 opgevolgd door het kabinet-De Quay i.

1.

Formatie en regeringsverklaring

Formatie

Na de val van het kabinet-Drees IV i traden de PvdA-ministers af. De Koningin vroeg oud-minister Beel (KVP), lid van de Raad van State, te zoeken naar een uitweg in de impasse. De PvdA bleek niet meer met de KVP samen te willen werken, de KVP eigenlijk juist wel, uit angst voor de PvdA als oppositiepartij.

Beel zag geen andere uitweg dan Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen. Aangezien op dat moment de mening heerste dat een demissionair kabinet de Kamer niet kon ontbinden, vormde Beel met de overgebleven KVP, ARP en CHU-ministers onder zijn leiding een 'overgangskabinet'.

Regeringsverklaring

Vanwege de beperkte taak van het kabinet werd er geen regeerprogramma opgesteld. Wel legde minister-president Beel op 23 december 1958 de regeringsverklaring af.

2.

Data en zittingsduur

datum

wat

t/m

dagen

22 december 1958

Beëdiging i nieuwe bewindslieden, aantreden kabinet

11 maart 1959

80

12 maart 1959

Ontslag gevraagd, kabinet demissionair i

18 mei 1959

67

 

Totale zittingsduur i kabinet

 

147

3.

Samenstelling kabinet

Minister-president
Dr. L.J.M. Beel (kvp)

Viceminister-president
Mr. A.A.M. Struycken (kvp)

Algemene Zaken
minister: Dr. L.J.M. Beel (kvp)

Buitenlandse Zaken
minister: Mr. J.M.A.H. Luns (kvp)

Justitie
minister a.i.: Mr. A.A.M. Struycken (kvp)

Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
minister: Mr. A.A.M. Struycken (kvp)
staatssecretaris: Drs. W.K.N. Schmelzer (kvp)

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
minister: Mr. J.M.L.Th. Cals (kvp)
staatssecretaris: Mr. R.G.A. Höppener (kvp)

Financiën
minister a.i.: Dr. J. Zijlstra (arp)

Oorlog
minister: Ir. C. Staf (chu)

Marine
minister: Ir. C. Staf (chu)
staatssecretaris: H.C.W. Moorman (kvp)

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
minister: Ir. H.B.J. Witte (kvp)

Verkeer en Waterstaat
minister: Mr. J. van Aartsen (arp)

Economische Zaken
minister: Dr. J. Zijlstra (arp)
staatssecretaris: Dr. G.M.J. Veldkamp (kvp)

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
minister a.i.: Ir. C. Staf (chu)

Sociale Zaken en Volksgezondheid
minister a.i.: Dr. L.J.M. Beel (kvp)

Maatschappelijk Werk
minister: Dr. M.A.M. Klompé (kvp)

Zaken Overzee
minister: Mr. G.Ph. Helders (chu)

4.

Zetelverdeling in parlement en kabinet

De drie regeringspartijen hadden samen een kleine meerderheid in zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer.

In deze kabinetsperiode vonden er geen verkiezingen voor de Eerste Kamer plaats. De verhoudingen in de senaat bleven dan ook ongewijzigd. Ook waren er bij geen van de regeringsfracties in de Tweede Kamer afsplitsingen.

 
 

KVP

ARP

CHU

totaal

Kabinet: ministers / (staatssecretarissen)

8/(4)

3/(0)

2/(0)

13/(4)

Tweede Kamer op 22 december 1958

49

15

13

77 (51,3%)

Eerste Kamer op 22 december 1958

25

8

8

41 (54,7%)

5.

Wetgeving

Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)

Tijdens deze kabinetsperiode bracht minister Beel de door minister Suurhoff i tijdens de vorige kabinetsperiode ingediende Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) in het Staatsblad. Deze wet gaf alle weduwen die achterblijven met één of meer kinderen onder de 18 jaar een pensioen. Dit pensioen bleef behouden als de kinderen tussen haar 45ste en 50ste levensjaar 18 jaar werden. Weduwen zonder kinderen van 50 jaar en ouder kregen eveneens pensioen.

6.

Einde van het kabinet

Het kabinet-Beel II werd op de verkiezingsdag, 12 maart 1959, demissionair. Op 19 mei 1959 werd het opgevolgd door het kabinet-De Quay i.

 

Meer over