Ir. H.B.J. (Herman) Witte

foto Ir. H.B.J. (Herman) Witte
bron: bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Deskundig KVP-minister van Volkshuisvesting in de jaren vijftig die het nodige gezag had. Was voor zijn ministerschap in de kabinetten-Drees waterstaatkundig ingenieur en directeur van gemeentewerken en burgemeester van Bergen op Zoom. Tijdens zijn ambtsperiode als minister maakte de bouwsector een flinke groei door. Hij nam verder de voorbereiding van de Wet op de ruimtelijke ordening en een omvangrijke herziening van de Woningwet ter hand. Keerde in 1959 terug naar het burgemeestersambt (in Eindhoven) en onderbrak dit kortstondig toen hij minister werd in het kabinet-Zijlstra i. Voortvarend en welbespraakt magistraat met een scherp intellect. Had in de Staatscommissie-Cals/Donner i een waardevolle inbreng als wijze ervaren bestuurder.

KVP
in de periode 1952-1959: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Herman Bernard Jan (Herman)

2.

Personal data

Place and date of birth
Harlingen, 18 August 1909

Place and date of death
Eindhoven, 30 May 1973

3.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Main functions and occupations

 • ambtenaar Limburgse Streekplannendienst te Maastricht, from 1935 until 1 August 1939
 • directeur gemeentewerken te Bergen op Zoom, from 1 August 1939 until 1 May 1946 (onderbroken door mobilisatie)
 • waarnemend burgemeester van Bergen op Zoom, from 1 January 1945 until 1 May 1946
 • burgemeester van Bergen op Zoom, from 1 May 1946 until 1 September 1952
 • minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, from 2 September 1952 until 13 October 1956 (naam departement gewijzigd)
 • minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, from 13 October 1956 until 19 May 1959
 • minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, from 10 October 1958 until 1 November 1958 (na het aftreden van minister Algera)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 16 October 1959
 • burgemeester van Eindhoven, from 16 October 1959 until 22 November 1966 (benoemd bij K.B. van 25 september 1959)
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 22 November 1966 until 5 April 1967
 • burgemeester van Eindhoven, from 5 April 1967 until 30 May 1973

Internment
krijgsgevangene, from May 1940 until June 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank, from 1971 until 30 May 1973
 • voorzitter samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven, until 1 June 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/6)
 • Diende in 1956 een ontwerp-Ruimtewet (later geheten Wet op de Ruimtelijke Ordening) in. De wet werd in 1962 door minister Van Aartsen in het Staatsblad gebracht. (4.233)
 • Bracht in 1958 de Nota inzake de uitbreiding van de Haagse agglomeratie uit, waarin onder meer plannen worden ontvouwd over een nieuwe satellietstad van Den Haag (5.300-V, nr. 10)

Legislative activities as minister
 • Bracht in augustus 1955 een nieuwe Huurwet tot stand, waarbij een huurverhoging van vijf procent bij vooroorlogse woningen werd gekoppeld aan de verplichting aan eigenaren om onderhoud te plegen. (3.886)
 • Bracht in 1957 de Wet grootboek woningverbetering tot stand, waarin een deel van de opbrengst van een huurverhoging per 1 juli 1957 van vooroorlogse woningen werd gestort. Deze gelden konden t.z.t. voor woningverbetering worden gebruikt. Het Grootboek werd in 1959 opgeheven. (4.581)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Was op de HBS een klasgenoot van ir. S.A. Posthumus, het latere PvdA-Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Cals.
 • Overleed na twee hersenoperaties
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Harlingen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.