H.C.W. (Harry) Moorman

foto H.C.W. (Harry) Moorman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Katholieke marineofficier die onder meer actief was in Nederlands-Indië. Werd in 1949 staatssecretaris voor Marine, hetgeen hij tot 1959 bleef. Was ook korte tijd als staatssecretaris van Oorlog belast met personeelszaken. Na zijn staatssecretariaat werd hij Tweede Kamerlid. In die functie hield hij zich vooral bezig met Koninkrijkszaken. Behoorde tot de rechtervleugel van de KVP-fractie en stemde tegen de Goedkeuring van het verdrag over Nieuw-Guinea. Schuwde ferm taalgebruik niet.

KVP
in de periode 1949-1967: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Henricus Cornelis Willem (Harry)

Place and date of birth
Roermond, 30 July 1899

Place and date of death
's-Gravenhage, 5 May 1971

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • partijloos, until May 1949
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from May 1949

3.

Main functions and occupations

 • commandant Maritieme Middelen te Tandjong Priok, from 1939 until 16 January 1940
 • stafofficier organisatie en internationale betrekkingen, Commandement der Zeemacht te Batavia (Ned.-Indië), from 1940
 • lid Indische subcommissie van de Commissie Onderzoek Gedragingen van het Marinepersoneel in oorlogstijd, from July 1946 until January 1947
 • vlagofficier personeel, ministerie van Marine, from 15 January 1947 until 1 May 1949
 • staatssecretaris van Marine (onder verantwoordelijkheid van de minister belast met het marinebeleid), from 1 May 1949 until 19 May 1959
 • staatssecretaris van Oorlog (belast met personeelszaken en algemene zaken, waaronder legervorming), from 23 October 1950 until 2 September 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 6 September 1952
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 March 1959 until 22 February 1967

Internment
 • Japans krijgsgevangene te Makassar, from 1942 until 1943
 • Japans krijgsgevangene te Batavia en Bandoeng (Java), from 1943 until 25 August 1945

Military rank (officer) (4/7)
 • kapitein-luitenant ter zee, from 1940 until 1945
 • kapitein-ter-zee, from 1945 until 1 May 1947
 • schout-bij-nacht, from 1 May 1947 until 11 October 1950
 • vice-admiraal, from 11 October 1950 until 1954

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Defensiecommissie, from 1 July 1959 until March 1967
 • lid Raad van Advies en Toezicht Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, until 1967

Derived functions (2/4)
 • ondervoorzitter Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-Oorlogswet voor Nederland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 June 1963 until April 1964
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1966 until 22 February 1967

Honorary positions
erelid Nederlands-Zuidafrikaanse Werkgemeenschap, from 1963

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was defensie-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met Koninkrijkszaken, civiele verdediging, ruimtevaart en buitenlandse zaken.
 • Stelde in 1965 met Meulink (ARP) en Van Dis (SGP) vragen over de financiële steun van Nederland aan het Zuid-Afrikaanse verzet tegen de apartheidspolitiek en stemde in 1966 als enige van zijn fractie tegen het begrotingsartikel hierover.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Wist in 1950 door met ontslag te dreigen te voorkomen dat investeringen in leger en luchtmacht ten koste zouden gaan van opbouw van de marinevloot
 • Stelde in 1950/1951 een vlootplan op, waarbij efficiënte organisatie en noodzakelijke besparingen voorop stonden

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd pas na zijn benoeming tot staatssecretaris lid van de KVP
 • Was in december 1963 medeondertekenaar van een verzoekschrift aan de regering om overleg met de regering van 'het broedervolk' in Zuid-Afrika te gaan voeren om de vriendschapsbanden te verstevigen
 • Behoorde tot de rechtervleugel van de KVP. Keerde zich in 1965 tegen de komst van het kabinet-Cals.

Private life (3/5)
 • Werd in de laatste jaren van zijn politieke loopbaan gehinderd door doofheid
 • Zijn moeder overleed in 1914; zijn vader hertrouwde in november 1915
 • Had een buitenechtelijke zoon, remark: H.C.W. Bohms

Pseudonyms and nicknames
"De admiraal"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • J.W.L. Brouwer, "Miljarden voor defensie?", in: P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (eds.), "Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951", band C, 231-233
 • J.W.L. Brouwer, "'De stem van de marine in de ministerraad.Æ Schout-bij-nacht H.C.W. Moorman als staatssecretaris van Marine in het kabinet Drees-Van Schaik, 1949-1951", in: "Politieke Opstellen 9" (1989)
 • J.W.L. Brouwer, "Moorman, Henricus Cornelis Willem (1899-1971)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 341
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.