Mr. R.G.A. (René) Höppener

foto Mr. R.G.A. (René) Höppener
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Roermondse katholieke politicus en bestuurder met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Werd al op zijn vierentwintigste raadslid. Aanvankelijk advocaat, docent en rechter. In Roermond wethouder en na de oorlog gedeputeerde van Limburg. Werd in 1956 in het kabinet-Drees IV i staatssecretaris voor omroepzaken, kunst en jeugd onder minister Cals i. Was net als Cals actief geweest in de padvinderij. Na zijn aftreden burgemeester van zijn woon- en geboorteplaats. In de periode 1963-1969 woordvoerder culturele zaken van de KVP in de Eerste Kamer. Had vele functies op maatschappelijk gebied.

KVP
in de periode 1956-1969: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

First names

René Gijsbertus Antonius (René)

2.

Personal data

Place and date of birth
Roermond, 9 July 1903

Place and date of death
Roermond, 24 August 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 19 June 1946 until 12 November 1956
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, from 19 June 1946 until 12 November 1956 (onder meer belast met ruilverkavling, recreatie en cultuur)
 • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (onder andere belast met omroep, jeugd en cultuur), from 12 November 1956 until 19 May 1959 (benoemd bij K.B. van 29 oktober)
 • burgemeester van Roermond, from 1 January 1960 until 1 August 1968
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 June 1963 until 16 September 1969

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met: a. radio, televisie, pers; b. jeugdvorming en volksontwikkeling; c. lichamelijke opvoeding en sport; d. monumentenzorg (inclusief oudheidkunde, bodemonderzoek, museum- en archiefwezen) en e. natuurbescherming en recreatiegebieden
 • Was vanaf 17 september 1957 tevens belast met het kunstbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid College van Curatoren Katholieke Universiteit Nijmegen, around 1966 until 1970
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from May 1968 until 1969

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder culturele zaken (incl. omroepbeleid) van de KVP-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met justitie en politie.

Policy-making activities as minister
 • Nam in 1957 het besluit dat de regering radiozendtijd zou vorderen ten behoeve van uitzendingen door politieke partijen (uitgezonderd de CPN).
 • Bereidde onder andere een Sportnota voor en een nieuwe wettelijke regeling voor de omroep

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1959 een wet over onteigening in het belang der natuurbescherming tot stand. Hiermee worden, vooruitlopend op een Natuurbeschermingswet, bepalingen uit een vervallen verordening uit 1942 opnieuw van kracht. (4.543)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1949 genoemd als minister van Binnenlandse Zaken, als opvolger van Van Maarseveen

Private life
 • Zat tijdens de bezetting enige tijd gevangen vanwege illegale activiteiten
 • Was bevriend met Louis Beel
 • Zijn echtgenote werd in 1968 ereburgeres van Roermond

Campaign trail
 • Werd in 1963 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.