35207, nr. 5 - Motie Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sven Koopmans (VVD) i en was mede ondertekend door Roelof Bisschop (SGP) i, Martijn van Helvert (CDA) i, Sjoerd Sjoerdsma (D66) i en Joël Voordewind (CU) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een brede internationale coalitie te bouwen en concrete stappen te nemen in Europees en waar relevant in WTO-verband teneinde:

  • gelijke toegang voor Europese en Chinese bedrijven in elkaars markt te bereiken;
  • oneerlijke concurrentie tegen te gaan door effectieve maatregelen te nemen opdat Chinese en andere bedrijven door middel van staatssteun niet op oneigenlijke wijze Europese bedrijven kunnen wegconcurreren;
  • bij openbare aanbestedingen mee te doen wegen dat Europese bedrijven zich in veel gevallen aan meer regels moeten houden dan hun Chinese (en andere) concurrenten;
  • de gebrekkige bescherming van intellectueel eigendom door China te doen versterken;

verzoekt de regering tevens, hiertoe in kaart te brengen welke Europese en nationale maatregelen eventueel genomen kunnen worden om deze doelen te bereiken, en de Kamer uiterlijk in mei 2020 te informeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 5     KST352075
Motie Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China
 

2.

Dossier