Drs. J.S. (Joël) Voordewind

foto Drs. J.S. (Joël) Voordewind
bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018
Source: Parlement.com.

Gedurende ruim veertien jaar een sociaal bewogen Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Begon zijn loopbaan als hulpverlener in Irak en was later actief in de Christelijke hulpverleningsorganisatie Dorcas. Was korte tijd werkzaam voor enkele Tweede Kamerleden van de PvdA, maar verliet in 1994 die partij. Na onder meer fractiemedewerker en voorlichter van de CU te zijn geweest, werd hij in november 2006 Tweede Kamerlid. Hield zich bezig met buitenlandse zaken, immigratie en asiel, defensie, ontwikkelingssamenwerking, schulden, jeugdzorg en alcoholbeleid. Tevens was hij fractiesecretaris en vicefractievoorzitter en lid van het Presidium. Zette zich in het bijzonder in voor minderjarige asielzoekers. Sinds 2022 is hij wethouder in Alkmaar.

ChristenUnie
in de periode 2006-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Joël Stephanus (Joël)

2.

Personal data

Place and date of birth
Sleen (Dr.), 9 July 1965

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), until 1994
 • ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 31 March 2021
 • zelfstandig consultant voor non-profit organisations, from June 2021
 • wethouder (voor asiel, jeugd en maatschappelijk opvang) van Alkmaar, from 7 July 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • covoorzitter The Dutch-American Friendship Circle, from 10 October 2019
 • speciaal ambassadeur ZOA, van noodhulp naar wederopbouw, from September 2021

Previous
 • regioleider bij de Vineyardbeweging
 • voorzitter internationale christelijke hulpverleningsorganisatie "Stichting Dorcas Hulp Nederland", until 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 2012 until 31 March 2021
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 2017 until 31 March 2021

Honorary positions (2/6)
 • lid Comité van Aanbeveling Nationale Jeugdzorg Prijzen, from July 2009
 • lid Comité van Aanbeveling Comité, voor de erkenning van de Armeense genocide, from February 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/10)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie (35.754)
 • Diende in 2021 samen met Mahir Alkaya (SP), Kirsten van den Hul (PvdA) en Tom van den Nieuwenhuijzen (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.