W.D. (Wimar) Bolhuis

foto W.D. (Wimar) Bolhuis
bron: Wimar Bolhuis

Wimar Bolhuis is universitair docent economie aan Universiteit Leiden. Hij was eerder werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Financiën, de Tweede Kamerfractie van de PvdA en bij de Sociaal-Economische Raad. Zijn kennisgebieden zijn overheidsfinanciën, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, pensioenen en zorg. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden. Sinds 2021 is hij fellow bij het Montesquieu Instituut.

in de periode 2012-2015, 2021-heden: fellow Montesquieu Instituut, wetenschapper Montesquieu Instituut

1.

First name

(Wimar)

2.

Main functions and occupations

  • plaatsvervangend directeur sociale zaken, Sociaal-Economische Raad, from March 2018 until June 2019
  • universitair docent economie, Universiteit Leiden, from January 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

4.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.