Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie i is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer i. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF i (Reformatorisch Politieke Federatie) en GPV i (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd.

De fractie van de ChristenUnie telt sinds 2019 vier leden. In 2015-2019 waren dat drie leden en in 2011-2015 twee.

Fractievoorzitter is Mirjam Bikker i.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Prof.Dr. P. (Peter) Ester (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
Prof.Dr. M.J. (Maarten) Verkerk (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11
Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)
2019-06-11

2.

Historisch overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
Mr. M.H. (Mirjam) Bikker (Bron: Website Christenunie.nl)M.H. (Mirjam) Bikker2019
Kuiper CUR. (Roel) Kuiper20112019
Egbert SchuurmanE. (Egbert) Schuurman20012011
 

Meer over