Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie i is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer i. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF i (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV i (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd.

De fractie van de ChristenUnie telt sinds 2023 drie leden. In 2019-2023 waren dat vier leden, in 2015-2019 drie leden en in 2011-2015 twee.

Fractievoorzitter is Tineke Huizinga-Heringa i.

1.

Huidige leden

2.

Historisch overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa2021-04-06
Mirjam Bikker [Nienke van Denderen]M.H. (Mirjam) Bikker2019-05-112021-03-31
Kuiper CUR. (Roel) Kuiper2011-06-072019-06-11
 

Meer over