Eerste Kamerfractie ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie i is vanaf 27 maart 2001 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer i. In 1999 was er al een gezamenlijke fractie van RPF i (Reformatorische Politieke Federatie) en GPV i (Gereformeerd Politiek Verbond) gevormd.

De fractie van de ChristenUnie telt sinds 2023 drie leden. In 2019-2023 waren dat vier leden, in 2015-2019 drie leden en in 2011-2015 twee.

Fractievoorzitter is Tineke Huizinga-Heringa i.

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)
2023-06-13
Drs. F.W.J. (Eric) Holterhues
2023-06-13
Mr. H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma (Bron: Website Christenunie.nl)
2023-06-13

2.

Historisch overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa (Bron: Website Christenunie.nl)J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa2021
Mirjam Bikker [Nienke van Denderen]M.H. (Mirjam) Bikker20192021
Kuiper CUR. (Roel) Kuiper20112019
 

Meer over