Mr. G. van Tienhoven

foto Mr. G. van Tienhoven
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Sociaal voelende liberale politicus uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Afkomstig uit een aannemersfamilie uit het protestantse deel van Brabant. Studeerde aanvankelijk theologie. Na de advocatuur hoogleraar in Amsterdam en in 1878 Tweede Kamerlid. Vanaf 1880 elf jaar een bekwaam burgemeester van Amsterdam, die onder meer zorgde voor verbetering van de nutsvoorzieningen. Zette zich ook in voor verheffing van het Atheneum tot universiteit. Was tevens Eerste Kamerlid. In 1891 formateur en minister van Buitenlandse Zaken. Het door hem geleide kabinet i struikelde over het kiesrechtvraagstuk. Hij kwam daarna in conflict met Tak van Poortvliet i over de kamerontbinding. Later Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Gematigde, innemende persoon. Vertrouweling van regentes Emma i.

liberaal
in de periode 1878-1911: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in), burgemeester van Amsterdam

1.

Personal data

Surnames
Gijsbert

Place and date of birth
De Werken (gem. De Werken en Sleeuwijk), 12 February 1841

Place and date of death
Bentveld (gem. Zandvoort), 10 October 1914

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • lid kiesvereniging "Grondwet"
 • lid kiesvereniging "Burgerpligt"

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar Romeins en hedendaags recht, Atheneum Illustre te Amsterdam, from 27 January 1869 until 1 January 1874 (oratie 19 april 1869)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 4 February 1874 until 3 September 1889
 • wethouder (van financiën) van Amsterdam, from 14 November 1874 until 1 January 1880
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 15 December 1874 until March 1878 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 March 1878 until 21 December 1879 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • burgemeester van Amsterdam, from 1 January 1880 until 21 August 1891 (benoemd bij K.B. van 11 december 1879)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 July 1880 until 11 October 1884 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 17 August 1887 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor Noord-Holland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 21 August 1891 (voor Noord-Holland)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 21 August 1891 until 21 March 1894 (benoemd bij K.B. van 20 augustus 1891)
 • voorzitter van de ministerraad, from 22 August 1891 until 21 March 1894 (formeel tijdelijk)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 7 June 1894 until 27 January 1897 (voor Noord-Holland)
 • Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, from 1 February 1897 until 1 August 1911 (benoemd bij K.B. van 27 januari 1897)

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 26 July 1891 until 16 August 1891

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Vereeniging tot het vormen eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst
 • lid hoofdbestuur Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen

Derived functions (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from September 1895 until April 1896
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1896 until April 1897

Honorary positions (2/4)
 • erevoorzitter Internationale Koloniale en Uitvoerhandel-tentoonstelling te Amsterdam, October 1883
 • erevoorzitter diverse culturele organisaties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Tweede Kamerlid onder meer over waterstaat, binnenlandse zaken, financiën en spoorwegaangelegenheden
 • Sprak in de Eerste Kamer onder meer over buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, financiën en koloniën en interpelleerde in 1896 minister Van der Sleyden over de toestand van de duinen bij Callantsoog

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bevorderde als minister de organisatie van een internationale conferentie over de codificatie van het privaatrecht in Den Haag. Dit kan worden beschouwd als een eerste stap om Den Haag een centrum voor internationaal recht te maken.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Stelde zich in 1889 niet langer kandidaat voor de Amsterdamse gemeenteraad, omdat hij het door de toegenomen partijstrijd in de raad moeilijk vond om als onpartijdig raadsvoorzitter op te treden
 • Kreeg bij K.B. van 19 maart 1894 per 21 maart ontslag als minister. Trad af omdat hij zich als enige minister keerde tegen de Kamerontbinding vanwege de kiesrechtkwestie.

Private life
 • In 1933 vervaardigde A.F.H. Falise een bronzen borstbeeld van hem. Dat bevindt zich in het museum van de Universiteit van Amsterdam.
 • Zijn zoon Pieter Gerbrand (1875-1953) was voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
 • Zijn moeder kwam na de dood van haar ouders onder voogdij van het Eerste Kamerlid B. Verhey van de Bogaard

Campaign trail (3/8)
 • Werd in 1890 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 56 van de 64 stemmen herkozen
 • Versloeg in 1894 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland in de tweede stemmingsronde met 38 tegen 21 stemmen M.C. van Hall
 • Werd in 1896 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland met 56 van de 59 stemmen herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/7)
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • G.A. van Hamel, "Levensbericht van Mr. G. van Tienhoven". in: Levensberichten Maatschappij der Nederlandse Letterkunde" 1915/1916, 312-372
 • J.R. Persman, "Tienhoven, Gijsbert van (1841-1914)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 581
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Ned. Patriciaat, 1961

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.