Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer

Source: Parlement.com.

Het onjuist informeren van de Tweede Kamer i wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. Denkbaar is bijvoorbeeld dat ambtenaren de bewindspersoon niet volledig hadden geïnformeerd.

De bekendste minister die ondanks het niet verstrekken van informatie mocht aanblijven, was Gijs van Aardenne i. Als minister van Economische Zaken verzweeg hij informatie over financiële garanties aan het RSV-concern, omdat hij vreesde dat die wetenschap tot hogere schadeclaims van schuldeisers zou leiden. Een Tweede Kamermeerderheid verbond in december 1984 geen consequenties aan het negatieve oordeel dat de enquêtecommissie RSV daarover had uitgesproken. Van Aardenne gold sindsdien wel als 'aangeschoten wild'.

Opmerkelijk was de gang van zaken bij de behandeling van de begroting van Marine in 1919. Minister Bijleveld i ontkende toen stellig dat hij een brief had ondertekend over een contract voor de levering van onderdelen van nieuwe marineschepen; schepen die hij als bezuiniging juist van de begroting had geschrapt. Het Kamerlid H.C. Dresselhuys i kon echter in de vergaderzaal de bewuste brief tonen. Algemeen werd gevoeld dat ambtenaren de minister een loer hadden gedraaid. Hoewel hem die fout werd vergeven (een motie werd met één stem verschil verworpen), bleek uit het afstemmen van de begroting dat de minister niettemin het vertrouwen van de Kamer had verloren. Hij moest opstappen.

1.

Overzicht recente voorbeelden

In onderstaand overzicht worden vijf recente voorbeelden genoemd van bewindspersonen die de Kamer onvolledig of onjuist informeerden. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

wie

wanneer

over

gevolg

steun motie

Mark Harbers i

2019

informeerde de kamer onzorgvuldig over criminaliteitscijfers onder asielzoekers

afgetreden

 

Mark Rutte i

2018

mogelijke ambtelijke memo's in het informatiedossier over afschaffing van de dividend belasting

Motie van afkeuring

(hele oppositie met uitzondering van SGP i) Verworpen

SP, FvD, PvdA,

DENK, GL, 50PLUS, PvdD, PVV

Mark Rutte i

2018

melding aan de Kamer van informatie over door minister Zijlstra gedane onjuiste uitlatingen

motie van wantrouwen (Wilders i)

verworpen

PVV, SP, PvdD, 50PLUS, DENK, FvD

Ivo Opstelten i

2015

het bedrag bij een in 2001 door Fred Teeven i als officier van Justitie gesloten deal met een crimineel

afgetreden

 

Ronald Plasterk i

2014

de betrokken­heid van Nederlandse inlichtingen­diensten bij verzameling metadata van telefoon­gesprekken

motie van afkeuring ( Pechtold i) verworpen

PVV, SP, CDA, D66, GL, PvdD, 50PLUS, Bontes

 

Meer over