Mr. H.C. Dresselhuys

foto Mr. H.C. Dresselhuys
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Liberale voorman in het interbellum, die afkomstig was uit een Culemborgse familie van industriëlen. Doorliep een ambtelijke carrière die eindigde als secretaris-generaal van Justitie. Kwam in 1916 als opvolger van Tydeman i voor het district Tiel in de Tweede Kamer en bekleedde daarin al snel een vooraanstaande positie. Vanaf 1921 de leider van de nieuwgevormde Vrijheidsbond. Warm voorstander van de Volkenbond en actief in organisaties die zich richtten op vreedzame beslechting van conflicten. In de omgang joviaal, vlot en levendig; hem werd wel soms gebrek aan leiding verweten.

Vrij-Liberalen, Vrijheidsbond
in de periode 1916-1926: lid Tweede Kamer, partijvoorzitter, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Coenraad

Place and date of birth
Culemborg, 31 December 1870 (Culemborg heette toen Kuilenburg)

Place and date of death
's-Gravenhage, 16 December 1926

Place and date of burial
Culemborg, 20 December 1926 (familiegraf)

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Bond van Vrije Liberalen, until 16 April 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", from 16 April 1921

3.

Main functions and occupations

 • rechter Arrondissementsrechtbank te Tiel, from 1 September 1903 until 1 November 1906
 • chef afdeling gevangenis- en rijksopvoedingswezen (rang: administrateur), ministerie van Justitie, from 1 November 1906 until March 1909
 • directeur-generaal van het Gevangeniswezen, ministerie van Justitie, from 29 March 1909 until 1 August 1911
 • secretaris-generaal ministerie van Justitie, from 1 August 1911 until 19 September 1918 (vanaf 14 december 1916 op non-actief)
 • regeringscommissaris voor het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspleging bij de Landmacht en bij de Zeemacht, alsmede van de provisioneele instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof, 1912
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 December 1916 until 16 December 1926 (in 1916-1918 voor het kiesdistrict Tiel)
 • fractievoorzitter Vrijheidsbond, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 16 December 1926

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • ondervoorzitter Ligue des Croix-Rougers, from 1923
 • lid Rijkscommissie van bijstand voor het Woordenboek der Nederlandse Taal, around 1926

Derived functions (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1923 until January 1924
 • lid Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 January 1924 until 16 December 1926

Honorary positions
erevoorzitter Comité ter bevordering van het Geneeskundig onderzoek vóór het huwelijk

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer met verschillende onderwerpen bezig, waaronder justitie, onderwijs, arbeid en economische aangelegenheden
 • Diende in 1919 namens de liberale en sociaaldemocratische oppositie een motie van afkeuring in over de wijze waarop minister Bijleveld bij de bestelling van pantserplaten voor kruisers was omgegaan. De motie werd met 41 tegen 40 stemmen verworpen.
 • Diende in 1925 namens zijn fractie een initiatiefvoorstel in tot invoering van een kiesstelsel, waarbij de landelijke kandidaatstelling zou worden vervangen door kandidaatstelling in honderd afzonderlijke districten; dit voorstel werd in 1927 ingetrokken

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1921-1922 de feitelijke leider van de Vrijheidsbond in de Tweede Kamer, hoewel Rink fractievoorzitter was
 • Was vanaf oktober 1926 vanwege ziekte afwezig en miste daarom ook de stemming over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag met België

Private life (3/5)
 • Vanwege zijn inzet voor de Volkenbond is in Den Haag in 1931 aan de Carnegielaan een door prof. A.W.M. Odé ontworpen monument voor hem geplaatst
 • Zijn vader was wethouder van Culemborg
 • Hij was een oom van de bekende actrice Mary Dresselhuys

Campaign trail
 • Versloeg in 1916 bij een tussentijdse verkiezing in het district Tiel jhr. J. Beelaerts van Blokland (arp)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 32-36
 • "Het vredeswerk van mr. H.C. Dresselhuys", s.a., s.j.
 • P. Rink, "Levensbericht van mr. Hendrik Coenraad Dresselhuijs", in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1926) 173-199
 • G. Taal, "Dresselhuijs, Hendrik Coenraad (1870-1926)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 133
 • "In memoriam mr. H.C. Dresselhuys, 31 december 1870 - 16 december 1926", s.a. (1927)
 • "N.R.C.", 17 december 1926

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
DNPP, archief-Dresselhuys

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.