Mr. M. (Map) Tydeman jr.

foto Mr. M. (Map) Tydeman jr.
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

In Tiel geboren advocaat die lange tijd liberaal afgevaardigde voor het gelijknamige district was. Woonachtig in Breda en schoolopziener in Brabant. Behoorde tot de oud-liberalen en werd later leider van de Bond van Vrije Liberalen, maar steunde in 1894 Tak van Poortvliet i. In de Kamer vooral onderwijs- en defensiespecialist. Maakte in 1914 deel uit van de Pacificatiecommissie i en verzette zich als één van de laatste liberalen tegen financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Rechtzinnige liberaal, die zich met volle overgave inzette voor de publieke zaak. Ondanks een zekere afstandigheid populair bij de kiezers in zijn district en in Tiel na zijn dood (hij overleed door een jachtongeval) geëerd met een borstbeeld.

Liberale Unie, oud- of vrije liberalen, Vrij-Liberalen
in de periode 1891-1916: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First name

Meinard (Map)

2.

Personal data

Place and date of birth
Tiel, 6 March 1854

Place and date of death
Hilvarenbeek, 4 November 1916

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • (oud-)liberaal
 • Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • Liberale Unie, until 1894
 • Bond van Vrije Liberalen, from 23 June 1906

National political party
Kiesrecht-Kamerclub, from June 1893 until 1894

4.

Main functions and occupations

 • schoolopziener, arrondissement Zevenbergen, from 1 January 1883 until 1 January 1894
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Breda, from 1 June 1889 until 4 November 1916
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 December 1891 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 4 November 1916 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • fractievoorzitter Vrije Liberalen, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from September 1906 until 4 November 1916

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake de Grondwetsherziening (Staatscommissie-Heemskerk), from 2 May 1910 until May 1912
 • lid Staatscommissie voor het onderwijs (Staatscommissie-Bos), from 31 December 1913 until 11 March 1916

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1906 until September 1906
 • lid Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1913 until 4 November 1916

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Stemde in 1911 tegen de ontwerp-Steenhouwerswet
 • Behoorde in 1911 met Van Karnebeek en De Beaufort tot de drie liberalen die vóór de ontwerp-Militiewet stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Eerste ondertekenaar "Manifest aan de liberale kiezers" (18 februari 1905), wat de aanzet gaf tot de oprichting van de Bond van Vrije Liberalen

Private life (3/5)
 • In Tiel werd op 22 juni 1918 in het Kalverbosch een borstbeeld van hem onthuld
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Gelderland (1876-1904)
 • Zijn moeder overleed toen hij 2 jaar was

Campaign trail (3/8)
 • Versloeg in 1905 C. van der Voort van Zijp (arp)
 • Versloeg in 1909 H.C. Hogerzeil (arp)
 • Versloeg in 1913 C. Smeenk (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.