Mr. M. (Map) Tydeman jr.

foto Mr. M. (Map) Tydeman jr.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

In Tiel geboren advocaat die lange tijd liberaal afgevaardigde voor het gelijknamige district was. Woonachtig in Breda en schoolopziener in Brabant. Behoorde tot de oud-liberalen en werd later leider van de Bond van Vrije Liberalen, maar steunde in 1894 Tak van Poortvliet i. In de Kamer vooral onderwijs- en defensiespecialist. Maakte in 1914 deel uit van de Pacificatiecommissie i en verzette zich als één van de laatste liberalen tegen financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Rechtzinnige liberaal, die zich met volle overgave inzette voor de publieke zaak. Ondanks een zekere afstandigheid populair bij de kiezers in zijn district en in Tiel na zijn dood (hij overleed door een jachtongeval) geëerd met een borstbeeld.

Liberale Unie, oud- of vrije liberalen, Vrij-Liberalen
in de periode 1891-1916: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Meinard (Map)

Place and date of birth
Tiel, 6 March 1854

Place and date of death
Hilvarenbeek, 4 November 1916

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • (oud-)liberaal
 • Takkiaan, 1894

Party/Parties
 • Liberale Unie, until 1894
 • Bond van Vrije Liberalen, from 23 June 1906

National political party
Kiesrecht-Kamerclub, from June 1893 until 1894

3.

Main functions and occupations

 • advocaat, advocatenkantoor "De Jonge van Ellemeet" te Breda, from 1880 until September 1882
 • advocaat en procureur te Breda, from September 1882 until 4 November 1916
 • schoolopziener, arrondissement Zevenbergen, from 1 January 1883 until 1 January 1894
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Breda, from 1 June 1889 until 4 November 1916
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 December 1891 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 4 November 1916 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • fractievoorzitter Vrije Liberalen, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from September 1906 until 4 November 1916

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Staatscommissie ter voorbereiding van een belasting op oorlogswinst (Staatscommissie-Bos), from October 1915 until 23 February 1916
 • voorzitter Nederlandse afdeling Nederlands-Belgische Commissie

Derived functions (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from May 1906 until September 1906
 • lid Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1913 until 4 November 1916

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende onderwerpen, waaronder onderwijs, justitie, financiën en militaire zaken

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Eerste ondertekenaar "Manifest aan de liberale kiezers" (18 februari 1905), wat de aanzet gaf tot de oprichting van de Bond van Vrije Liberalen

Private life (3/5)
 • In Tiel werd op 22 juni 1918 in het Kalverbosch een borstbeeld van hem onthuld
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Gelderland (1876-1904)
 • Zijn moeder overleed toen hij 2 jaar was

Campaign trail (3/9)
 • Versloeg in 1905 C. van der Voort van Zijp (arp)
 • Versloeg in 1909 H.C. Hogerzeil (arp)
 • Versloeg in 1913 C. Smeenk (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • G. Voerman, "Tijdeman, Meinard (1854-1916)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 498
 • H.T.A.M. van Mierlo, "Meinhard Tydeman. Liberaal politicus", in: Brabantsche Biografieën, deel IV, 116
 • P.C.G. van Schie, "Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940" (2005), 76-78
 • P.C.G. van Schie, "Meinard Tydeman. Koele ziel van de vrij-liberalen", in: F. de Beaufort, J.Th.J. van den Berg en P.C.G. van Schie, "Eigenzinnige Liberalen" (2014), 185
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905, 1909 en 1913
 • Ned. Patriciaat, 1918

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
 • archief-geslacht Tydeman, Gemeentearchief Tiel
 • Collectie-Tydeman, Gemeentearchief Leiden

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.