H.M. (Hugo) de Jonge

foto H.M. (Hugo) de Jonge
bron: Rijksoverheid.nl
Source: Parlement.com.

Hugo de Jonge (1977) is sinds 10 januari 2022 minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-Rutte IV i. Daarvoor was hij viceminister-president en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III i. In dat kabinet nam hij op 19 maart 2020 de taken over van de afgetreden minister Bruins en werd hij met name verantwoordelijk voor de (medische) aanpak van de coronacrisis. Hugo de Jonge was in 2010-2017 voor het CDA wethouder van onderwijs, jeugd en (sinds 2014) zorg in Rotterdam. Eerder was hij politiek assistent van de onderwijsbewindslieden Maria van der Hoeven i en Marja van Bijsterveldt i. Hij begon zijn loopbaan als onderwijzer en was later ook ambtenaar op OCW.

CDA
in de periode 2017-heden: minister

1.

First names

Hugo Mattheüs (Hugo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bruinisse, 26 September 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs, jeugd en (tot 2014: gezin en vanaf 2014: zorg) van Rotterdam, from 27 May 2010 until 26 October 2017
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 27 March 2014 until 15 May 2014
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en (eerste) viceminister-president, from 26 October 2017 until 10 January 2022
 • minister zonder portefeuille, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 10 January 2022

Responsibilities as minister
 • Was vanaf 19 maart 2020 als minister van VWS tevens belast met geneeskundige zorg (cure), zorgverzekeringswet en zorgtoeslag, toezicht voedselkwaliteit, beroepen en opleidingen en arbeidsmarktbeleid zorg, preventie, gezondheidsbescherming, kwaliteitsbeleid, medische biotechnologie, genees- en hulpmiddelen, drugsbeleid en sportbeleid
 • Is als minister voor VRO belast met 1. Volkshuisvesting, Bouwen en Wonen; 2. Volkshuisvestingsfonds; 3. Dienst Huurcommissie; 4. Ruimtelijke Ordening; 5. Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet en Wet ruimtelijke ordening; 6. Bouwbesluit; 7. Kadaster; 8. Rijksvastgoedbedrijf; 9. Regie ruimtelijk beleid; 8. Verduurzaming gebouwde omgeving en 9. Programma leefbare en veilige wijken

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/3)
 • lid algemeen bestuur GGD Rotterdam-Rijnmond
 • voorzitter gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/8)
 • Bracht in 2022 samen met de ministers voor Rechtsbescherming en voor Primair en Voortgezet Onderwijs het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid uit over betere volkshuisvesting, voorkomen van jeugdcriminaliteit en aanpak van armoede en schulden. Het programma gaat om 19 (stedelijke) gemeenten, waar 1,2 miljoen mensen wonen. Bij het programma zijn gemeenten en lokale partners, zoals scholen, woningbouwcorporaties, politie, zorginstellingen, maar bijvoorbeeld ook ondernemers betrokken.
 • Bracht in 2022 de programma's NOVEX en Mooi Nederland uit over een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit. Er komt meer nationale regie op de ruimtelijke ordening. Provincies krijgen ruimtelijke doelen en moeten die combineren met decentrale opgaven. In 16 zogeheten NOVEX-gebieden (zoals Schiphol en het Groene Hart) wordt eveneens ingezet op gebiedsgerichte regie. In Mooi Nederland staat de ruimtelijke kwaliteit centraal. Beide programma's moeten de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanscherpen en versnellen.

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2020 samen met de ministers Grapperhaus en Ollongren de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Stb. 441) tot stand. De wet vervangt noodverordeningen met maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19-virus. Maatregelen blijven drie maanden van kracht, verlengingsbeslissingen worden aan de Tweede Kamer voorgelegd. (35.526)
 • Bracht in 2022 samen met staatssecretaris Van Rij een wet tot intrekking van de Wet verhuurderheffing tot stand

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Trok zich op 10 december 2020 terug als lijsttrekker, omdat hij die positie vanwege de coronocrisis niet te combineren vond met zijn ministerschap
 • Werd in 2021 bekritiseerd vanwege vertraagde vaccinatie tegen covid-19. Hijzelf erkende dat de strategie beter had gekund. Een motie-Wilders waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PVV, DENK, FVD en Krol stemden voor).
 • Werd in 2022 bekritiseerd vanwege zijn rol tijdens de coronacrisis bij de mondkapjesdeal in 2020 met Sywert van Lienden. Hij was inmiddels al minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, maar kwam zich toch verantwoorden in de Tweede Kamer voor zijn betrokkenheid als minister van VWS. Een motie-Kuiken waarin het vertrouwen in hem werd opgezegd, werd echter verworpen (PvdA, GroenLinks, SP, PVV, FVD, PvdD, BBB, Volt, Groep-Van Haga, DENK, Eppink (JA21 was verdeeld) en lid-Omtzigt stemden voor).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.