Mr. H. Bijleveld

foto Mr. H. Bijleveld
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag
Source: Parlement.com.

Amsterdamse advocaat die als jonge man (hij was 33 jaar) korte tijd minister van Marine in het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i was. Dankte zijn ministerschap waarschijnlijk vooral aan het feit dat hij compagnon van minister De Vries i was geweest. Kwam in conflict met de Tweede Kamer over de bouw van nieuwe schepen en trad af nadat zijn begroting mede door toedoen van enkele van zijn geestverwanten was verworpen. Nadien ARP-Tweede Kamerlid en fractiesecretaris. In de Kamer onder andere woordvoerder volksgezondheid en vanaf 1928 koloniaal woordvoerder als opvolger van Scheurer i. Sprak met een donkere, sonore stem en maakte als spreker brede armgebaren.

ARP
in de periode 1919-1929: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Hendrik

Changes in name or title
Ook wel: H. Bijleveld jr.

Place and date of birth
Amsterdam, 31 July 1885

Place and date of death
Amsterdam, 6 February 1954

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Amsterdam, from 1909 until April 1919
 • minister van Marine, from 17 April 1919 until 5 January 1920
 • chef afdeling beroep in crisiszaken, ministerie van Arbeid, Handel en Nijverheid, from January 1920 until 1 August 1922
 • lid en voorzitter Octrooiraad, from 1 August 1922 until 15 September 1925
 • directeur Bureau voor de Industrieele Eigendom te 's-Gravenhage, from 1 August 1922 until 15 September 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 17 September 1929

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Ereraad voor de Omroep (zuiveringscommissie)
 • voorzitter Programmaraad NRU (Nederlandse Radio-Unie), from 1947 until 10 February 1954

Derived functions
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VI (Marine) 1926 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Tweede Kamerlid over uiteenlopende onderwerpen, waarbij koloniale aangelegenheden en volksgezondheid de belangrijkste waren

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Kwam als minister in opspraak nadat was gebleken dat hij brief aan een Engelse firma over de levering van pantsermateriaal voor nieuwe kruisers had getekend, terwijl die kruisers door hem elf dagen later werden geschrapt. In het debat toonde de liberaal Dresselhuys de door hem getekende brief, waaruit bleek dat hij zich van het tekenen ervan niet bewust was geweest. Het vermoeden bestond dat zijn eigen ambtenaren hem een streek hadden geleverd, omdat in Marinekringen veel bezwaren bestonden tegen zijn beleid. Een motie-Dresselhuys van afkeuring werd met 41 tegen 40 stemmen verworpen.
 • Trad af nadat de begroting van Marine op 12 december 1919 (dezelfde dag dat de motie-Dresselhuys was verworpen) met steun van zes geestverwanten in de Tweede Kamer was verworpen (46 tegen 33 stemmen). Er bestonden zowel bezwaren tegen de hoge uitgaven, als - bij een deel van de ARP - tegen het schrappen van de nieuwe kruisers.
 • Maakte in 1929 plaats als Tweede Kamerlid voor de Hervormd-gereformeerde prof. Severijn

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 174
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat. De geschiedenis van de AR Partij", 419-421
 • Wie is dat? 1935, 1948
 • Trouw, 6 februari 1954

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.