Mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink

foto Mr. I. (Ineke) Dezentjé Hamming-Bluemink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: VVD
Source: Parlement.com.

VVD-Tweede Kamerlid, dat zich gedurende ruim acht jaar met uiteenlopende onderwerpen bezighield. Het betrof onder meer om het jeugdbeleid (waaronder het elektronisch kinddossier), primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, scheepvaart, belastingen en pensioenen. Verder was zij enige tijd voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Voor zij Kamerlid werd werkzaam als hoofd p.r. en (later) directeur van Rotterdam Port Promotion Council. In 2011-2021 was zij voorzitter/directeur van FME-CWM, de werkgeversorganisatie van bedrijven in de (technologische) industrie. Doorzettingsvermogen, dossierkennis en inzet werden bij haar vertrek als Kamerlid als haar sterke eigenschappen genoemd.

VVD
in de periode 2003-2011: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Ineke (Ineke)

Place and date of birth
Amsterdam, 15 September 1954

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • hoofd public relations & advertising, "Van Leeuwen Buizen" te Zwijndrecht, from 1989 until 1993
 • directeur "Rotterdam Port Promotion Council" te Rotterdam, from 1993 until 2003
 • lid gemeenteraad van Cromstrijen, from 14 March 2002 until December 2004
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 2003 until 9 November 2011
 • voorzitter/directeur FME-CWM, werkgeversorganisatie van bedrijven in de (technologische) industrie, from 15 November 2011 until 16 June 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Koninklijke ANWB, from January 2016
 • lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Eindhoven, from 1 January 2021

Previous (2/27)
 • vicevoorzitter CEEMET, from September 2014 until 2021
 • lid CSR (Cyber Security Raad)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • lid werkgroep jeugdzorg uit de algemene commissie voor Jeugd en Gezin (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 December 2009 until May 2010
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 October 2010 until 9 November 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in de periode 2006-2010 woordvoerster primair, voortgezet en beroepsonderwijs, kinderopvang, peutertoetsen, opvoedingsondersteuning, leerplicht en volwasseneneducatie) en jeugdzorg en -criminaliteit
 • Diende in 2006 samen met Ferd Crone (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Er komt een beroep- en bezwaarprocedure tegen informatieverzoeken van de belastinginspectie. Het wetsvoorstel werd in 2011 wet. Als medeverdediger trad na het vertrek van Crone eerst Paul Tang en daarna Ed Groot op. (30.645)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Baarde in november 2008 het nodige opzien toen zij in een interview over het door minister Rouvoet voorgestelde elektronisch kinddossier de term 'schaamhaarpolitie' gebruikte. Die term gebruikte zij vanwege vragen voor dat dossier over onder meer schaamhaar, in relatie tot de seksuele ontwikkeling van kinderen. De vragen kwamen echter uit een vragenlijst die al veertig jaar door kinderartsen werd gebruikt.

9.

Publications

Publications
Klaas Broekhuizen en Ariane Kleijwegt, "'Neelie Kroes is mijn grote voorbeeld'", Het Financieele Dagblad, 15 september 2011

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.