30645 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Rechtsbescherming met betrekking tot de fiscale administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 juli 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) i en Crone (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de rechtsbescherming van belastingplichtigen met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus te versterken.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(39 stuks)

2 12 juli 2006, geleidende brief, nr. 1     KST99508
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus
publicatie: 17 juli 2006
 
2 12 juli 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST99509
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus
publicatie: 17 juli 2006
 
2 12 juli 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST99510
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Crone houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen ten behoeve van de rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus
publicatie: 17 juli 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.