Drs. F.J.M. (Ferd) Crone

foto Drs. F.J.M. (Ferd) Crone
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gabriela Hengeveld
Source: Parlement.com.

Ferd Crone (1954) is sinds 13 juni 2023 lid van de gezamenlijke PvdA/GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer i. Hij was sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hij was eerder in de periode 1994-2007 Tweede Kamerlid en van november 2007 tot juli 2019 burgemeester van Leeuwarden. De heer Crone was onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, bestuurder van de Vervoersbond FNV en beleidsmedewerker milieubeleid bij die vakbond. Als Tweede Kamerlid hield de heer Crone zich bezig met financiën en energievraagstukken. In de Eerste Kamer houdt hij zich bezig met financieel-economisch beleid, wonen en ruimtelijke ordening.

PvdA, GL-PvdA
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Ferdinandus Johannes Maria (Ferd)

Place and date of birth
Dordrecht, 19 July 1954

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 2 februari 2023 tevens GroenLinks)

3.

Main functions and occupations

 • economisch beleidsmedewerker macro-economisch beleid en werkgelegenheid, directie Algemene Beleidsplanning, directoraat-generaal Algemene Beleidsaangelegenheden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 1981 until 1984
 • beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden- en sociaal-economisch beleid, Vervoersbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), from 1984 until 1988
 • beleidsmedewerker economisch- en algemeen milieubeleid, FNV, from 1988 until 1993
 • hoofd afdeling mondiaal milieubeleid, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1993 until 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 20 November 2007
 • burgemeester van Leeuwarden, from 15 November 2007 until 1 January 2014
 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 January 2014 until 11 July 2019 (na uitbreiding met een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim; tot 30 juni 2014 formeel waarnemend)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorziter Raad van Toezicht KNMI, from 1 January 2016 until 1 January 2024

Previous (2/34)
 • kwartiermaker ministerie van LNV, from 1 June 2021 until 30 September 2021
 • lid Auditcommissie FNV, from 1 January 2020 until 1 December 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 December 2001 until 3 October 2002
 • ondervoorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 April 2007 until 20 November 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Diende in 2006 samen met Ineke Dezentjé Hamming (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Er komt een beroep- en bezwaarprocedure tegen informatieverzoeken van de belastinginspectie. (30.645)
 • Was in 2023 woordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen
 • Interpelleerde op 11 juli 2023 minister De Jonge over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en proefprojecten

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • De bekende fotograaf Werry Crone is zijn jongere broer

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.