Drs. F.J.M. (Ferd) Crone

foto Drs. F.J.M. (Ferd) Crone
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Source: Parlement.com.

Ferd Crone (1954) is sinds 11 juni 2019 lid van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hij was eerder in de periode 1994-2007 Tweede Kamerlid en van november 2007 tot juli 2019 burgemeester van Leeuwarden. De heer Crone was onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, bestuurder van de Vervoersbond FNV en beleidsmedewerker milieubeleid bij die vakbond. Als Tweede Kamerlid hield de heer Crone zich bezig met financiën en energievraagstukken. In de Eerste Kamer houdt hij zich bezig met financieel-economisch beleid, wonen en ruimtelijke ordening.

PvdA
in de periode 1994-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Ferdinandus Johannes Maria (Ferd)

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 19 July 1954

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker economisch- en algemeen milieubeleid, FNV, from 1988 until 1993
 • hoofd afdeling mondiaal milieubeleid, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 1993 until 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 20 November 2007
 • burgemeester van Leeuwarden, from 15 November 2007 until 1 January 2014
 • burgemeester van Leeuwarden, from 1 January 2014 until 11 July 2019 (na uitbreiding met een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim; tot 30 juni 2014 formeel waarnemend)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 June 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • voorziter Raad van Toezicht KNMI, from 1 January 2016 (tot 1 januari 2024)
 • lid Auditcommissie FNV, from 1 January 2020 (tot 1 januari 2024)

Previous (2/33)
 • voorzitter tijdelijke adviescommissie Fries Landbouw Museum FLM, from 2 February 2021 until 1 May 2021
 • kwartiermaker ministerie van LNV, from 1 June 2021 until 30 September 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 20 December 2001 until 3 October 2002
 • ondervoorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 April 2007 until 20 November 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Martijn van Dam een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van ongewenste stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten. Dit voorstel bleef onafgedaan. (30.520)
 • Diende in 2006 samen met Ineke Dezentjé Hamming (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Er komt een beroep- en bezwaarprocedure tegen informatieverzoeken van de belastinginspectie. (30.645)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
De bekende fotograaf Werry Crone is zijn jongere broer

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.