Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuiken
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i en sinds 22 april 2022 fractievoorzitter en politiek leider. Ook van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was zij fractievoorzitter en daarvoor vanaf 2015 vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Momenteel houdt mevrouw Kuiken zich als Kamerlid bezig met onder meer zorg en algemene zaken en Koninkrijksrelaties. Zij was in 2022-2022 voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken.

PvdA
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Attje Harma (Attje)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 27 October 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 2002

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2004 until January 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from January 2006 until November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 19 January 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2010
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2016 until 15 March 2017
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 April 2022

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Adviesraad Leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein van MW&V en trainer in deze leergang, from 1 June 2018 (beiden 1x per jaar)

Previous (2/6)
 • lid Taskforce woningoverlast, from 9 March 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant, from 1 February 2016 until 2 December 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/8)
 • fungerend voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 2021 until February 2022
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 February 2022 until 28 September 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/14)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Lilianne Ploumen ingediend initiatiefwetsvoorstel over het registreren van transacties in de zorg (Wet transparantieregister zorg) (35.410)
 • Werd in 2022 medeverdediger van een initiatiefwetsvoorstel van D66 over het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor zwangerschapsafbreking. Het wetsvoorstel is aangenomen. (35.737)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing van een nieuwe fractiesecretaris verslagen door Khadija Arib
 • In 2022 werd een door haar ingediende motie van wantrouwen tegen minister De Jonge verworpen. De minister werd verweten de Tweede Kamer onjuist te hebben geïnformeeerd over zijn betrokkenheid als minister van VWS bij de zgn. mondkapjesdeal in 2020. De motie kreeg steun van PvdA, GroenLinks, SP, PVV, PvdD, FVD, DENK, Volt, BBB, Groep-Van Haga, Eppink (JA21) en lid-Omtzigt.

Private life
 • Werd opgevoed door haar moeder; haar vader verliet haar moeder toen ze zwanger was
 • Groeide op in Hoogezand-Sappemeer

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.