Drs. A.H. (Attje) Kuiken

foto Drs. A.H. (Attje) Kuiken
bron: Flickr / Partij van de Arbeid
Source: Parlement.com.

Attje Kuiken (1977) is vanaf 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA i. Van 12 december 2016 tot 16 maart 2017 was zij fractievoorzitter en daarvoor vanaf 2015 vicefractievoorzitter. Mevrouw Kuiken was beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid bij het ministerie van BZK. Zij was woordvoerder asiel en migratie en verkeer. Voorts was zij voorzitter van de tijdelijke commissie onderzoek onderhoud en innovatie spoor. Momenteel houdt mevrouw Kuiken zich als Kamerlid bezig met onder meer binnenlandse zaken, migratie en veiligheid en justitie. Zij is voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i.

PvdA
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

First names

Attje Harma (Attje)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 27 October 1977

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 2002

4.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2004 until January 2006
 • hoofd stafbureau, directie Strategie, directoraat-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from January 2006 until November 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 19 January 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 2010
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 December 2016 until 15 March 2017

temporary replacement MP
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 19 januari en 11 mei 2010 als Tweede Kamerlid tijdelijk vervangen door Saskia Laaper

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Adviesraad Leergang persoonlijk leiderschap in het publieke domein van MW&V en trainer in deze leergang, from 1 June 2018 (beiden 1x per jaar)

Previous (2/6)
 • lid Taskforce woningoverlast, from 9 March 2011
 • lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant, from 1 February 2016 until 2 December 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/7)
 • ondervoorzitter ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 2 July 2020
 • fungerend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/13)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (CU, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) en met Joël Voordewind als eerste ondertekenaar, een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie (35.754)
 • Nam in 2021 de verdediging over van een door Lilianne Ploumen ingediend initiatiefwetsvoorstel over het registreren van transacties in de zorg (Wet transparantieregister zorg) (35.410)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2014 bij de verkiezing van een nieuwe fractiesecretaris verslagen door Khadija Arib

Private life
 • Werd opgevoed door haar moeder; haar vader verliet haar moeder toen ze zwanger was
 • Groeide op in Hoogezand-Sappemeer

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.