34562 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet erkenning Nederlandse gebarentaal

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 oktober 2016 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Laar (PvdA) i en Dik-Faber (CU) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Kuiken (PvdA) i, Dik-Faber en Van Eijs (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de Nederlandse gebarentaal te erkennen en het gebruik daarvan te bevorderen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(46 stuks)

2 3 oktober 2016, geleidende brief, nr. 1     KST345621
Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Van Laar en Dik-Faber ter erkenning van Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)
 
2 3 oktober 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345622
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Laar en Dik-Faber ter erkenning van Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)
 
2 3 oktober 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345623
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Van Laar en Dik-Faber ter erkenning van Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.