Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber

foto Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018
Source: Parlement.com.

Toegewijde politica van de ChristenUnie, betrokken op mens en natuur, die achtenhalf jaar Tweede Kamerlid was. Was werkzaam als freelance kunsthistorica en begon haar politieke loopbaan als raadslid in Veenendaal en lid van Provinciale Staten in Utrecht. In de Tweede Kamer woordvoerster landbouw, natuur, water, milieu en klimaat, wonen en ruimtelijke ordening, cultuur, zorg, preventie en medische ethiek. Volksvertegenwoordigster in de volle betekenis van het woord, die werkbezoeken nog belangrijker vond dan de vele debatten waaraan zij deelnam. Zette zich - geregeld met succes - in voor concrete doelen, zoals het invoeren van statiegeld om afval te beperken. Ging na haar Kamerlidmaatschap theologie studeren.

ChristenUnie
in de periode 2012-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Roelofje Klazina (Carla)

2.

Personal data

Place and date of birth
Voorburg, 6 May 1971

3.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 15 March 2007 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 31 March 2021
 • projectleider GroeneKerken (platform voor duurzaamheid van 350 geloofsgemeenschappen), from 1 September 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid Raad van Advies Stichting Tienermoederfonds, from 24 April 2017
 • voorzitter Margaretha Consort, from 1 May 2020

Previous (2/4)
 • redacteur "Kind en Kunst", opvoedingsblad "Aan de hand"
 • lid begeleidingscommissie Belvédère-project 'Historische moestuinen'

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling WoonDroom Leusden, from February 2021
 • lid Comité van Aanbeveling Museum of Humanity, from February 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Werd in 2017 medeverdediger van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij' uit (35.068)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
 • werd in 2015 door Vrij Nederland uitgeroepen tot beste politicus
 • Werd in 2018 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van 2017 (samen met Gerben-Jan Gerbrandy)

Campaign trail
 • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement op de lijst van ChristenUnie en SGP

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.