Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber

foto Drs. R.K. (Carla) Dik-Faber
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018
Source: Parlement.com.

Toegewijde politica van de ChristenUnie, betrokken op mens en natuur, die achtenhalf jaar Tweede Kamerlid was. Was werkzaam als freelance kunsthistorica en begon haar politieke loopbaan als raadslid in Veenendaal en lid van Provinciale Staten in Utrecht. In de Tweede Kamer woordvoerster landbouw, natuur, water, milieu en klimaat, wonen en ruimtelijke ordening, cultuur, zorg, preventie en medische ethiek. Volksvertegenwoordigster in de volle betekenis van het woord, die werkbezoeken nog belangrijker vond dan de vele debatten waaraan zij deelnam. Zette zich - geregeld met succes - in voor concrete doelen, zoals het invoeren van statiegeld om afval te beperken. Ging na haar Kamerlidmaatschap theologie studeren.

ChristenUnie
in de periode 2012-2021: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Roelofje Klazina (Carla)

Place and date of birth
Voorburg, 6 May 1971

2.

Party/Movement

Party/Parties
ChristenUnie

3.

Main functions and occupations

 • freelance kunsthistorica, from January 2002 until March 2007
 • lid gemeenteraad van Veenendaal, from 23 April 2003 until 16 March 2010
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 15 March 2007 until 20 September 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 2012 until 31 March 2021
 • projectleider GroeneKerken (platform voor duurzaamheid van 350 geloofsgemeenschappen), from 1 September 2022 (part-time)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • lid Raad van Toezicht Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, from April 2021
 • lid Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent te Utrecht, from November 2023

Previous (2/6)
 • lid Raad van Advies Stichting Tienermoederfonds, from 24 April 2017 until 1 April 2021
 • kwaliteitszetel ledenraad Bionext, from April 2022 until February 2024

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling WoonDroom Leusden, from February 2021
 • lid Comité van Aanbeveling Museum of Humanity, from February 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 2016 samen met Roelof van Laar (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Dit later mede door Attje Kuiken (PvdA) en Jessica van Eijs (D66) ingediende voorstel werd in 2020 aangenomen. (34.562)
 • Werd in 2017 medeverdediger van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Bracht in 2018 de initiatiefnota 'Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij' uit (35.068)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

Private life
 • werd in 2015 door Vrij Nederland uitgeroepen tot beste politicus
 • Werd in 2018 door 'Natuurmonumenten' uitgeroepen tot groenste politicus van 2017 (samen met Gerben-Jan Gerbrandy)

Campaign trail
 • Was in 2009 kandidaat voor het Europees Parlement op de lijst van ChristenUnie en SGP

9.

Publications

Publications (6/7)
 • Jasper van den Bovenkamp, “Spreekbuis van de sprakeloze”, De Nieuwe Koers, 6 februari 2015
 • Elze Riemer, “Dik-Faber: ‘Eigenlijk is het heel raar dat ik politicus ben’”, OnderWeg 29 april 2017
 • Enzo van Steenbergen, “We gaan moeilijke vragen te vaak uit de weg, ook in de kerk”, NRC Handelsblad 23 november 2018
 • Jan Braakman, “Carla Dik-Faber: Ik ben heel trots op Carola”, Food + Agri Business 5 augustus 2020
 • Mirjam Hollebrandse, “Carla Dik-Faber neemt afscheid van de politiek”, Visie 11 december 2020
 • Wilma Kieskamp, “CU-Kamerlid Carla Dik-Faber: ik moet stoppen, ik ga mezelf nog verliezen in dit mooie ambt”, Trouw 2 februari 2021

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.