Laten we werk maken van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Source: R.K. (Carla) Dik-Faber i, published on Tuesday, February 9 2021, 16:58.

Er moet een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid komen. Dat voorstel doe ik samen met D66 en het krijgt vandaag steun van de Kamer. Een nationale en brede aanpak is nodig, juist nu steeds meer mensen kampen met mentale druk of psychische aandoeningen. Voor velen is dit een heftige tijd, nu we door corona vaak thuis zitten en minder sociale contacten hebben.

Er is al een Nationaal Preventieakkoord voor een gezonde leefstijl. Daarbij gaat het over het terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht. Mijn partijgenoot Paul Blokhuis (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de afgelopen periode belangrijke stappen gezet door een breed akkoord te sluiten met verschillende partijen om roken, overgewicht en alcoholgebruik terug te dringen. Met hen werken we aan een gezondere samenleving.

Gezondheid gaat óók over je mentale welzijn. En daarom ben ik blij dat ons voorstel om het Nationale Preventieakkoord uit te breiden met mentale gezondheid steun krijgt van de Kamer. Al eerder riep MIND - een organisatie die psychische problemen wil voorkomen en mensen die ermee te maken hebben ondersteunt - op om de waarde van mentale gezondheid in te zien en om daarin te investeren als hele samenleving. Vandaag zetten we daarvoor een belangrijke stap.

Terug naar normaal, terug naar de wereld voor corona. Het klinkt zo verleidelijk. En ja, óók ik wil natuurlijk graag weer bij familie en vrienden op bezoek. Maar ik vraag me wel af: hoe normaal was ons intense en snelle leven eigenlijk? Iedereen staat de hele dag ‘aan’, en we leggen onszelf en anderen steeds hogere eisen op. Als zelfs gezonde mensen continu stress ervaren of tegen een burn-out aan zitten, dan zegt dat meer over wat er mis gaat in de samenleving dan over de weerbaarheid van deze mensen.

Er ligt een opdracht voor ons allemaal om deze dynamiek in de samenleving te veranderen en tegelijkertijd onszelf weerbaar te maken. Een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid kan ons daarbij helpen.