Een betere kans voor starters en gezinnen op een woning

Source: R.K. (Carla) Dik-Faber i, published on Monday, February 8 2021, 11:35.

Je bent hard op zoek naar je eerste huis. Of je kijkt rond naar een plek waar je kinderen veilig kunnen opgroeien. Een woning is helaas nauwelijks te vinden. En als je er één hebt gevonden, ben je als gezin of starter vaak net te laat en is de woning door beleggers voor je neus weggekaapt. Ver boven de vraagprijs kopen zij woningen op om vervolgens tegen hoge prijzen te verhuren. Woningen worden winstfabrieken.

We moeten in Nederland de komende jaren flink doorbouwen, zodat er ruimte is voor starters en gezinnen. De ChristenUnie heeft daarvoor een stevige ambitie: we willen honderdduizend woningen per jaar bouwen. Die huizen staan er echter nog niet. Wat we nu bijvoorbeeld al wel kunnen doen, is tegengaan dat investeerders veel huizen opkopen. En daar doe ik vandaag een voorstel voor. Zo krijgen starters en gezinnen meer ruimte op de woningmarkt.

Het voorstel dat ik vandaag samen met CDA, VVD en D66 indien, zorgt ervoor dat gemeenten straks opkoopbescherming kunnen invoeren. Of met een ander woord: een zelfbewoningsplicht. Als een gemeente ziet dat investeerders in een bepaalde buurt de huizen massaal opkopen, hebben ze voortaan de mogelijkheid om deze maatregel in te stellen. Dat betekent dat een investeerder niet zomaar meer huizen mag opkopen en verhuren. Als je een huis koopt, is deze in principe bedoeld om er zelf in te wonen.

Op deze manier nemen we beleggers en investeerders de wind uit de zeilen. Het is een concrete, gerichte maatregel om gezinnen en starters meer ruimte te geven op de woningmarkt. Ook blijft het mogelijk om een woning te kopen en verhuren aan familie, aan je kinderen bijvoorbeeld. Want een woning is niet zomaar een stapel stenen om veel geld mee te verdienen. Het is een plek waar je zelf en je kinderen, als je die hebt, tot bloei kunnen komen. Waar je aandacht hebt voor elkaar en voor je buurt. Dat is wat écht telt.

Ben je benieuwd naar meer van onze plannen op het gebied van volkshuisvesting? Hoe we kiezen voor een land waar het goed wonen is? Lees dan hier onze woonplannen uit het verkiezingsprogramma.