Rode draad

Source: R.K. (Carla) Dik-Faber i, published on Saturday, February 13 2021, 19:57.

Opkomen voor de mensen in Groningen, slachtoffers van de aardbevingen, is een rode draad in mijn werk in de Tweede Kamer geweest. Het is toepasselijk dat waarschijnlijk mijn laatste debat juist over dit onderwerp ging.

De gaskraan gaat volgend jaar dicht, maar het versterken van de huizen duurt veel te lang. En dat is juist de taak van een betrouwbare overheid: geen breuklijnen creëren, maar recht doen aan mensen en geschonden vertrouwen herstellen. Wat de ChristenUnie betreft maakt de overheid dus flinke vaart in het herstellen van de beschadigde huizen van de Groningers.