Staatscommissie-Heemskerk (1910-1912)

Source: Parlement.com.

Deze staatscommissie werd ingesteld op 24 maart 1910 door het kabinet-Heemskerk i. Voorzitter was minister-president en minister van Binnenlandse Zaken mr. Th. Heemskerk i. De commissie moest adviseren over uitbreiding van het kiesrecht en over het onderwijsartikel. De commissie bracht op 15 mei 1912 haar eindverslag uit, maar kon niet met een eensluidend advies komen. De commissie werd op 22 juli 1912 ontbonden.

De werkzaamheden van de Staatscommissie leidden niet tot herziening van de Grondwet.

1.

Samenstelling

De commissie bestond, naast mr. J. Heemskerk en ondervoorzitter jhr.mr. J. Röell i (liberaal Eerste Kamerlid), uit 15 leden. Secretaris was mr. J.B. Kan i, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

naam

functie(s)

politieke kleur

jhr. S. van Citters i

Commissaris der Koningin

antirevolutionair

mr. P.W.A. Cort van der Linden i

lid Raad van State

liberaal

jhr.mr. W.Th.C. van Doorn i

Tweede Kamerlid

liberaal

mr. H.L. Drucker i

Tweede Kamerlid

vrijzinnig-democraat

mr. G.W. baron van der Feltz i

Eerste Kamerlid

liberaal

mr.dr. J.W.H.M. van Idsinga i

Tweede Kamerlid

christelijk-historich

dr. A. Kuyper i

Tweede Kamerlid

antirevolutionair

mr. J.A. Loeff i

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr.dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg i

Tweede Kamerlid

antirevolutionair

jhr.mr. O.F.A.H. van Nispen tot Sevenaer i

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr.dr. W.H. Nolens i

Tweede Kamerlid

Rooms-Katholieken

mr. J. Oppenheim i

lid Raad van State

liberaal

mr. F.J.M.A. Reekers i

Eerste Kamerlid

Rooms-Katholieken

jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman i

Tweede Kamerlid

christelijk-historich

mr. P.J. Troelstra i

Tweede Kamerlid

sociaaldemocraten

mr. M. Tydeman i

Tweede Kamerlid

oud-liberaal

mr. H.A. van de Velde i

Tweede Kamerlid

antirevolutionair

 

Meer over