Jhr.Mr. J. Röell

foto Jhr.Mr. J. Röell
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. Na zijn niet-verkiezing in 1886 Eerste Kamerlid. Trad daar verzoenend op in de schoolwetkwestie. Formeerde in 1894 een (gematigd liberaal) kabinet i, dat met een nieuwe Kieswet een verdubbeling van het aantal kiezers tot stand bracht. Werd zelf minister van Buitenlandse Zaken. Keerde in 1901 terug in de Tweede Kamer. In 1909 niet herkozen, waardoor er ook een einde kwam aan zijn Kamervoorzitterschap. De laatste jaren van zijn leven vicepresident van de Raad van State. Lange, statige man.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1877-1914: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, vicepresident Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Joan

Place and date of birth
Haarlem, 21 July 1844

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 July 1914

Place and date of burial
Leusden, familiegraf, 16 July 1914

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

Party/Parties
Bond van Vrije Liberalen, from 1906

3.

Main functions and occupations

 • griffier Staten van Zuid-Holland, from 1 October 1872 until 15 March 1878 (benoemd 12 juli 1872)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1877 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 1887 until 17 August 1887 (voor Zeeland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor Zeeland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid en secretaris Raad van Voogdij over H.M. koningin Wilhelmina, from 8 December 1890 until 31 August 1898 (benoemd bij K.B. van 30 oktober 1888)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 9 May 1894 until 27 July 1897 (benoemd per 8 mei 1894)
 • voorzitter van de ministerraad, from 10 May 1894 until 27 July 1897 (formeel tijdelijk)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 28 March 1898 until 18 August 1901 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1901 until 21 September 1909 (voor het kiesdistrict Utrecht II)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 22 September 1905 until 21 September 1909
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 31 January 1910 until 2 February 1912 (voor Noord-Holland)
 • vicepresident Raad van State, from 1 February 1912 until 13 July 1914 (benoemd bij K.B. van 29 januari 1912)

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 4 May 1894 until 7 May 1894 (mondelinge opdracht van koningin-regentes Emma)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid Staatscommissie verkeersverbindingen in en om Utrecht, from 1902
 • lid en ondervoorzitter Staatscommissie voor de Grondwetsherziening (Staatscommissie-De Beaufort), from 2 May 1910 until 15 May 1912

Derived functions (2/16)
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1905 until 21 September 1909
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from April 1911 until September 1911

Honorary positions
beschermheer Vereeniging Oranje-Park te Utrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Behoorde in 1883 tot de twaalf leden die vóór een (verworpen) ordevoorstel stemde om aan te vangen met de behandeling van een wetsvoorstel over kiesrechtuitbreiding. Verwerping van het voorstel was (mede) reden voor de ontslagaanvrage van het kabinet-Van Lynden van Sandenburg.
 • Stemde in 1885 als enige liberaal tegen een (verworpen) motie-Goeman Borgesius waarin werd gevraagd af te zien van herziening van de kiestabel vóór behandeling van de grondwetsherziening
 • Behoorde in 1889 tot de minderheid van 17 liberalen die vóór de wijziging van de Lager-onderwijswet van het kabinet-Mackay stemde

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Activities as prime minister or president
 • Het door hem geleide kabinet bracht een voorlopig einde aan de kiesrechtstrijd door de totstandkoming van de Kieswet-Van Houten (1896)

Policy-making activities as minister
 • Ontving in juli 1896 de Chinese onderkoning en grootkanselier Li Hung Chang

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1894 een wet tot goedkeuring van een in 1892 tot stand gekomen overeenkomst met België tot stand over de grens tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
 • Bracht in 1897 een wet tot goedkeuring van een Verdrag met België tot stand over verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd in september 1901, 1902, 1903 en 1904 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd op 20 september 1905 als eerste kandidaat op de voordracht voor Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst. In de derde stemmingsronde kreeg hij 49 van de 97 stemmen, tegen 46 voor A. baron van Dedem.
 • Werd in 1909 benoemd tot lid van de (eventuele) Raad van Voogdij voor het geval Juliana als minderjarige tot het koningschap zou worden geroepen

Campaign trail (3/16)
 • Werd in 1909 na herstemming verslagen door J.S.F. van Hoogstraten (arp)
 • Versloeg in januari 1910 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland met 38 tegen 23 stemmen S. de Vries Czn. (arp)
 • Versloeg in 1910 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de tweede stemmingsronde met 34 tegen 19 stemmen S.D. van Veen (chu)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1897 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • L.J. Plemp van Duiveland, "Jhr.mr. Joan Röell", in: "Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen" 42 (1912)
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • G. Taal, "Röell, Jhr. Joan (1844-1914)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 460
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901, 1905

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.