Jhr.Dr. S. (Schelto) van Citters

foto Jhr.Dr. S. (Schelto) van Citters
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Conservatieve, strenggelovige, hoffelijke en gematigde bestuurder. Typische regent. Kleinzoon van een oud-minister en schoonzoon van een oud-Kamerlid. Doorliep een ambtelijke loopbaan en werd ten tijde van het kabinet-Kuyper i secretaris-generaal van Financiën. Volgde in 1907 in het district Ede als Haagse topambtenaar een uitgesproken vertegenwoordiger van de gereformeerden van de Veluwe op. Zat twee jaar voor de ARP in de Tweede Kamer en was daarna zestien jaar Commissaris van de Koningin in Gelderland. Zette zich bijzonder in voor uitbouw van de Landbouw-Hogeschool in Wageningen. Het ambt van Commissaris moest hij opgeven vanwege doofheid. Hij was van 1929 tot zijn overlijden in 1942 nog wel Eerste Kamerlid.

ARP
in de periode 1903-1942: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), secretaris-generaal

1.

First name

Schelto (Schelto)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • Jhr. S. van Citters, from 13 January 1865 until March 1938
 • Jhr.Dr. S. van Citters, from March 1938 (nadat aan hem door de Landbouw-Hogeschool te Wageningen een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 13 January 1865

Place and date of death
Brummen, 13 March 1942

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 1907

4.

Main functions and occupations

 • chef afdeling handel en nijverheid (rang: referendaris), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, from February 1901 until 1 May 1903
 • secretaris-generaal ministerie van Financiën, from 1 May 1903 until 1 March 1907
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 March 1907 until 9 July 1909 (voor het kiesdistrict Ede)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 3 September 1907 until 1 August 1909
 • Commissaris van de Koningin in Gelderland, from 1 August 1909 until 16 April 1925 (benoemd bij K.B. van 24 mei 1909)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 13 March 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Nationaal Crisis Comité, from November 1931 until July 1935
 • lid Electriciteitsraad, from 1933 until 1939

Derived functions (2/9)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 19 September 1939 until 19 December 1939
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 April 1940

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/5)
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, waaronder buitenlandse zaken, verkeer, defensie, financiën en onderwijs. Voerde ook geregeld het woord over naturalisatie-wetsontwerpen.
 • Interpelleerde op 14 maart 1934 minister Marchant over het antwoord op zijn vragen over een vredesoproep van een Comité van professoren en studenten

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was toen hij Tweede Kamerlid werd nog geen lid van de ARP. Kuyper schoof hem naar voren als kandidaat, omdat een meer uitgesproken AR-kandidaat mogelijk een christelijk-historische tegenkandidatuur zou uitlokken.
 • Werd in 1908 genoemd als minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk
 • Zette zich bijzonder in voor uitbouw van de Landbouw-Hogeschool in Wageningen

Private life (3/4)
 • Zijn vader was ambtenaar op de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Waterstaat
 • Beheerde landgoederen te Scherpenzeel, die eigendom waren van zijn eerste echtgenote
 • Zijn eerste en tweede echtgenotes waren nichten van elkaar

Campaign trail
 • Versloeg in 1907 bij tussentijdse verkiezingen P. Tideman (vl)
 • In 1926 kandidaat in en in 1932 en 1937 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.